Forum20177'

Kategoria: Ogłoszenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 23 października 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „VIII Suwalska Kampania Białej Wstążki – pn. Jesteśmy, żyjemy, czujemy”, realizowanego przez Fundację EGO w Suwałkach.  

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
Dodano: 20 października 2017

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 19 października 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim – 2”, zgłoszona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Informacja o przyznaniu dotacji dwóm klubom sportowym
Informacja o przyznaniu dotacji dwóm klubom sportowym
Dodano: 19 października 2017

Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513).

Czytaj dalej »

Dotacja dla Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin na zadanie publiczne „Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushinkai”
Dotacja dla Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin na zadanie publiczne „Udział w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushinkai”
Dodano: 12 października 2017

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa Europy  zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 12 października 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „VIII Suwalska Kampania Białej Wstążki pn. Jesteśmy, żyjemy, czujemy”, zgłoszona przez Fundację EGO w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 9 października 2017

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Miasta Suwałki. działka nr geod: 31240 o powierzchni 4,4934 ha, położona w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,4934 ha. […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 5 października 2017

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Wyniki siódmego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Wyniki siódmego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 5 października 2017

Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników siódmego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok
Dodano: 4 października 2017

Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube