wakacje2017'

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 16 sierpnia 2017

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 3 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 820) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy […]

Czytaj dalej »

Wyniki konsultacji społecznych Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wyniki konsultacji społecznych Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Dodano: 2 sierpnia 2017

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. 

Czytaj dalej »

Dotacje za awanse na mistrzostwa świata
Dotacje za awanse na mistrzostwa świata
Dodano: 1 sierpnia 2017

Dwa suwalskie kluby sportowe uzyskały dotację Miasta Suwałki w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa świata.   

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 lipca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 20 lipca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 20 lipca 2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 19 lipca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach   

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 19 lipca 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 19 lipca 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube