Kategoria: Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019
Dodano: 12 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 392/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019  

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej
Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej
Dodano: 12 grudnia 2017

Powołano komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku. 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 grudnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21905/5 o powierzchni 0,0954 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zacisze, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028124/0. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 grudnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 10980/1 o powierzchni 0,0643 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027185/8. Ww. działka ze względu na kształt nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, wobec powyższego przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 grudnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 48, zatwierdzonym Uchwałą Nr […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 grudnia 2017

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 grudnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. działka nr geod: 34107/2 o powierzchni 2,5775 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 […]

Czytaj dalej »

Zaproszenie na turniej szachowy
Zaproszenie na turniej szachowy
Dodano: 7 grudnia 2017

Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki i Szkoła Podstawowa Nr 10 w Suwałkach zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat na VI Międzynarodowy Turniej Szachowy, który odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w SP nr 10, przy ul. Antoniewicza 5 (wejście od ul. Lityńskiego). Turniej dofinansowało Miasto Suwałki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Kaufland. 

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 6 grudnia 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „My we wszechświecie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Dodano: 1 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 385/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.  

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube