Kategoria: Ogłoszenia

Sprawdź, kiedy będzie wybudowana twoja ulica
Sprawdź, kiedy będzie wybudowana twoja ulica
Dodano: 25 maja 2017

Mieszkańcy Suwałk wielokrotnie zadają pytania o to, kiedy ulice przy których mieszkają zostaną utwardzone. W drugiej połowie 2015 roku opracowano dokument, który zakłada w jakiej kolejności budowane będą drogi osiedlowe w Suwałkach. Od dziś dokładny harmonogram zawarty w ww. dokumencie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 24 maja 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Suwałki Marsz! – kampania promująca aktywność fizyczną seniorów”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

Czytaj dalej »

Wyniki trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Wyniki trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 19 maja 2017

Zarządzenie Nr 156/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021
Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021
Dodano: 17 maja 2017

Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021. 

Czytaj dalej »

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodano: 16 maja 2017

Do 8 czerwca można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

Konkursy w suwalskiej oświacie
Konkursy w suwalskiej oświacie
Dodano: 15 maja 2017

W dniu dzisiejszym (15 maja)  Prezydent Miasta Suwałki ogłasza konkursy na stanowiska dziesięciu dyrektorów suwalskich placówek oświatowych. Swoje oferty kandydaci mogą składać do 30 maja 2017 r. (Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 8 i SODN) lub 31 maja 2017r. (pozostałe szkoły/placówki) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Czytaj dalej »

Naprawy gwarancyjne na Placu Marii Konopnickiej
Naprawy gwarancyjne na Placu Marii Konopnickiej
Dodano: 11 maja 2017

W związku z drobnymi usterkami, które pojawiły się na Placu Marii Konopnickiej 15 maja rozpoczną się naprawy gwarancyjne, które realizować będzie forma PGK Gołdap główny wykonawca inwestycji. Wiązać się to będzie z tymczasową zmianą organizacji ruchu, drobnymi utrudnieniami oraz zmianą kursowania autobusów Komunikacji Miejskiej.

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego
Obwieszczenie Starosty Suwalskiego
Dodano: 10 maja 2017

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Suwalskiego decyzji z dnia 5 maja 2017 roku, znak: OŚR.6540.1.2017 zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 652 na odcinku Suwałki – granica województwa, powiat suwalski, województwo podlaskie”.

Czytaj dalej »

Komunikat
Komunikat
Dodano: 10 maja 2017

W związku z ogłoszonym w dniu 8 maja 2017r. wyrokiem Sądu Pracy w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Pani Anny R. z Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz rozmowy i wyjaśnień złożonych przez Pana Tomasza Drejera Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni – Prezydent Miasta Suwałk  informuje, że całością kosztów tego postępowania opiewających na łączną kwotę ponad […]

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021
Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021
Dodano: 8 maja 2017

Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube