Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:   oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie […]

Czytaj dalej »

Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów sportowych
Dodano: 25 kwietnia 2017

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami 

Czytaj dalej »

Konsultacje społeczne Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Konsultacje społeczne Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Dodano: 25 kwietnia 2017

Do 11 maja 2017 roku organizacje pozarządowe oraz Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać uwagi w sprawie Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

Czytaj dalej »

Oferta pracy na stanowisku inspektor w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach
Oferta pracy na stanowisku inspektor w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach
Dodano: 24 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Suwałkach poszukuje do pracy osoby na stanowisko inspektora w Wydziale Informatyki.  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać głównie za zagadnienia związane z budową nowoczesnych serwisów WWW oraz usług elektronicznych, oraz trendów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnego miasta – Smart City.

Czytaj dalej »

Dwa spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji
Dwa spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji
Dodano: 21 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk mieszkańców Suwałk na spotkania konsultacyjne dotyczące procesu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałk na lata 2017-2023 w dniach 24 kwietnia (poniedziałek) i 5 maja (piątek) w budynku ratusza, przy ul. Adama Mickiewicza w Suwałkach w sali nr 26 od godz. 17.00 do 19.00.

Czytaj dalej »

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych
Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych
Dodano: 20 kwietnia 2017

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast.

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
Dodano: 20 kwietnia 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki ws. planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie lotniska w Suwałkach.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 18 kwietnia 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Wyniki drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Wyniki drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 14 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube