Kategoria: Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2018 r.
Dodano: 30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 383/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2018 r.  

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Dodano: 30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 380/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku  

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku
Dodano: 30 listopada 2017

Zarządzenie Nr 382/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Dodano: 27 listopada 2017

Zarządzenie Nr 377/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2018 roku

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 27 listopada 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „My we Wszechświecie”, zgłoszona przez Fundację Synergia w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 23 listopada 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Dofinansowanie wyjazdu na 36 Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ludwika Zamenhofa”, zgłoszona przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.
Dodano: 23 listopada 2017

Do 14 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.  

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 listopada 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 r. oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

Czytaj dalej »

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet
Dodano: 22 listopada 2017

Większość spraw w Urzędzie Miejskim w Suwałkach możesz załatwić w wygodny sposób bez wychodzenia z domu przez Internet! Pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 listopada 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 34690/2 o powierzchni 0,0515 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Giżyckiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 59, zatwierdzonym […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube