Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
Dodano: 10 marca 2017

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 7 marca 2017 roku  Aeroklubu Polskiego, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 […]

Czytaj dalej »

Kolejne działki przy ul. Staniszewskiego na sprzedaż
Kolejne działki przy ul. Staniszewskiego na sprzedaż
Dodano: 9 marca 2017

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Dodano: 8 marca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań”, realizowanego przez Społeczną Organizację Przyjaciół Dzieci „Przystań”

Czytaj dalej »

Szansa na dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach
Szansa na dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach
Dodano: 2 marca 2017

Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2017 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2017r.

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert
Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert
Dodano: 1 marca 2017

Zarządzenie Nr 73/ 2017 z dnia 2017-02-28 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 69/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Dodano: 28 lutego 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań, w trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Dodano: 23 lutego 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Do kajaka gotowi… START” – socjoterapia w kajaku, w trybie pozakonkursowym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Dodano: 23 lutego 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. „SIŁA JEST W NAS” – PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO MŁODZIEŻY I RODZICÓW z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa – Gimnazjum Niepubliczne Nr 2 w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Dodano: 22 lutego 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z siedzibą w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube