Kategoria: Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019
Dodano: 25 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 35/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 24 stycznia 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Miasta Suwałki.

Czytaj dalej »

Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów sportowych
Dodano: 24 stycznia 2018

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami 

Czytaj dalej »

Kolejna szansa na dotację dla ROD w Suwałkach
Kolejna szansa na dotację dla ROD w Suwałkach
Dodano: 22 stycznia 2018

Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk ogłasza II edycję naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2018r.

Czytaj dalej »

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych – harmonogram
Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych – harmonogram
Dodano: 19 stycznia 2018

Miasto Suwałki podaje do wiadomości harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje na ten temat. Wśród nich terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019, kryteria […]

Czytaj dalej »

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
Dodano: 18 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 stycznia w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 stycznia 2018

Prezydent Miasta Suwałki działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Dodano: 10 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
Dodano: 10 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Dodano: 5 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 06/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube