Forum20177'

Kategoria: Ogłoszenia

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Dodano: 27 września 2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII ogłoszenie – konsultacje Programu Profilaktyki – organizacje Ogłoszenie – konsultacje Programu Profilaktyki – SRDPP Program MKRPA na 2018 r.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czytaj dalej »

Wystarczy dobry pomysł! 30-letnia dzierżawa terenów powyrobiskowych
Wystarczy dobry pomysł! 30-letnia dzierżawa terenów powyrobiskowych
Dodano: 25 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na dzierżawę prawie 32 hektarów terenów położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne – popularnie nazywany „Zalew Żwirek”. Potencjalny dzierżawca będzie musiał przedstawić koncepcję, którą chciałby zrealizować na tym terenie. Otwarcie przetargu zaplanowano na 30 października.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 22 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 18 września 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 13 września 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube