Kategoria: Organizacje pozarządowe

Nabór do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
Nabór do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
Dodano: 27 kwietnia 2017

Do 21 maja przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać się do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Zgłoszenia przyjmuje i wyboru dokona Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Czytaj dalej »

Dotacje na drzewa i zieleń
Dotacje na drzewa i zieleń
Dodano: 26 kwietnia 2017

Do 1.500 złotych na edukację i działania ekologiczne mogą otrzymać organizacje pozarządowe w konkursie regrantigowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, a realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Wnioski można składać do 15 maja.

Czytaj dalej »

Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów sportowych
Dodano: 25 kwietnia 2017

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami 

Czytaj dalej »

Konsultacje społeczne Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Konsultacje społeczne Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Dodano: 25 kwietnia 2017

Do 11 maja 2017 roku organizacje pozarządowe oraz Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać uwagi w sprawie Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

Czytaj dalej »

Amazonki zapraszają na zajęcia i dyżury
Amazonki zapraszają na zajęcia i dyżury
Dodano: 25 kwietnia 2017

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka realizuje zadania publiczne współfinansowane przez Miasto Suwałki pn. „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia Amazonek” oraz „Aktywność ruchowa mój sposób na raka”. W związku z tym zaprasza wszystkie chętne osoby będące po lub w trakcie leczenia raka piersi na zajęcia fitness, gimnastykę rehabilitacyjną oraz spotkania z psychologiem, […]

Czytaj dalej »

Podróż na północ od Suwałk
Podróż na północ od Suwałk
Dodano: 24 kwietnia 2017

Suwalski Klub Podróżnika, działający w Centrum Informacji Turystycznej, przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 16 zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek, 27 kwietnia, o godzinie 17. Tym razem Gościem Klubu będzie Teresa Świerubska, dyrektorka Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Tytuł spotkania to „Suwalski Park Krajobrazowy – kraina ozów, kemów i moren”.

Czytaj dalej »

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych
Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych
Dodano: 20 kwietnia 2017

Do 27 kwietnia do godziny 10.00 organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje mogą składać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycje mają szansę znaleźć się w opracowywanym właśnie Zintegrowanym Programie Rewitalizacyjnym Miasta Suwałk na lata 2017-2023. Program przygotowuje Instytut Rozwoju Miast.

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 18 kwietnia 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Wyniki drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Wyniki drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 14 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki  konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
Dodano: 13 kwietnia 2017

Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube