Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 24 marca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Animacje sportowe dla każdego”, zgłoszona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 24 marca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „Aktywnie i na sportowo z Suwalskim Zespołem Wigry II”, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 24 marca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „Szkolenie sędziów LA”, zgłoszona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 24 marca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „Piłka nożna jest kobietą! – popularyzacja żeńskiej piłki nożnej w Suwałkach”, zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 24 marca 2017

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie podlaskim, prowadzonym przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy ul. T. Noniewicza 91. 

Czytaj dalej »

Szansa na dofinansowanie inicjatyw międzypokoleniowych
Szansa na dofinansowanie inicjatyw międzypokoleniowych
Dodano: 22 marca 2017

Do 28 marca można zgłaszać pomysły do 10.edycji konkursu „Seniorzy w akcji”, organizowanego przez  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.  W konkursie mogą wziąć udział pary: osoba w wieku 60+ i osoba w wieku 18-35 lat. Najciekawsze inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 12 tysięcy złotych.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 21 marca 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację nagrania audio zawierającego XIX-wieczne arcydzieła muzyki polskiej”, zgłoszona przez Fundację ART-SOS Alicji Roszkowskiej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Czytaj dalej »

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Dodano: 20 marca 2017

Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku
Dodano: 16 marca 2017

Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Czytaj dalej »

Szkolenie z funduszy unijnych dla organizacji
Szkolenie z funduszy unijnych dla organizacji
Dodano: 14 marca 2017

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie i warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich. Szkolenie odbędzie się 23 marca, godz. 10-16.30 w sali konferencyjnej (nr 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,warsztaty 24 marca, w godz. 9.00-16.00 w Centrum Trójki, ul. T. Kościuszki 71.

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube