Kategoria: Organizacje pozarządowe

Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów sportowych
Dodano: 24 stycznia 2018

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami 

Czytaj dalej »

Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
Dodano: 18 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 stycznia w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Dodano: 10 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku
Dodano: 10 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego podsumowała rok
Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego podsumowała rok
Dodano: 9 stycznia 2018

Na VII posiedzeniu spotkała się w ubiegłym tygodniu Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji. Na spotkaniu obecny był także Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku kadencji Rady w obecnym składzie, a także do rozmowy o rozwoju organizacji pozarządowych w naszym mieście.  

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku
Dodano: 5 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 06/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 4 stycznia 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wychowanie do pomagania”, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Dodano: 2 stycznia 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku
Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku
Dodano: 2 stycznia 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018-2019

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Dodano: 28 grudnia 2017

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube
Ferie