Kategoria: Komunikaty miejskie

Obwieszczenie
Obwieszczenie
Dodano: 12 września 2017

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Suwałki” Na podstawie art, 19 ust 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 220 t.j.) Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 12.09.2017 r. do 03.10.2017r. do publicznego […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube