Utrudnienia w ruchu

Komunikat I

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniu 09.02.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami remontowymi nawierzchni bitumicznej. Roboty prowadzone będą od godzin rannych na ulicy Utrata – na odcinku od ul. Gen. J. Dwernickiego do ul. Wigierskiej w Suwałkach.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.
Za utrudnienia z góry przepraszamy.


Komunikat II

 Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniach 07 – 08.02.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami remontowymi nawierzchni bitumicznej. Roboty prowadzone będą od godzin rannych na ulicy Utrata – na odcinku od ul. Gen. J. Dwernickiego do ul. Wigierskiej w Suwałkach.
 
Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia z góry przepraszamy.

 
Komunikat III

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w od dnia 03.10.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami budowlanymi. Roboty prowadzone będą na ul. Raczkowskiej – na odcinku od ronda „Żołnierzy Wyklętych” (skrzyżowanie z ul. Leśną) do ul. Kpt. M. Wojczyńskiego w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat IV

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową ulicy Klonowej (od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9) w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. odcinku ulicy od dnia 25.09.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat V

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 tj. ul. Sejneńskiej w Suwałkach (na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami przygotowawczymi oraz z wycinką drzew i krzewów od dnia 25.08.2017 r. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VI

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową ulicy Krzywólka w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany termin rozpoczęcia prac: 01.08.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VII

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym związanych z robotami remontowymi chodnika na ul. Kawaleryjskiej na odcinku od ul. M. Buczka do ul. Zastawie w Suwałkach.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat VIII

Utrudnienia w ruchu – obwodnica Suwałk (na dzień 18 października 2017r.)

18 października 2017r.

Budimex S.A. działając jako Wykonawca Kontraktu pn. ,,Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A i Odcinek B” w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji oraz budową mostu tymczasowego na rzece Czarna Hańcza, informuje o braku możliwości uprawiania turystyki kajakowej od km 79+480 do km 79+665 rzeki Czarna Hańcza do czasu planowego zakończenia inwestycji tj. marca 2019r.

2 października 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 04.10.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy utrudnia. 

6 lipca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia w Suwałkach od dnia 06.07.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

16 czerwca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” od dnia 19.06.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Filipowskiej (dawnej ul. 23 Października) poza obszarem zabudowanym w Suwałkach.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

24 maja 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 24.05.2017r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

16 maja 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 18.05.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

3 kwietnia 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową obiektu WE10 przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1142B  (droga na Białą Wodę) w Suwałkach od dnia 05.04.2017 r.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie ww. odcinka drogi w obrębie budowy obiektu WE10.

29 marca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami przygotowawczymi przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 8 – ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 30.03.2017 r.

W związku z powyższym wystąpi m.in. połówkowe zajęcie jezdni, a odbywający się ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie.

23 lutego 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami związanymi z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych przy realizacji projektu „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 655 – ul. Reja w Suwałkach od dnia 23.02.2017 r.

15 lutego 2017r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”,Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych:

  • droga powiatowa nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo;
  • droga powiatowa nr 1142B Suwałki od drogi 1134B – Biała Woda – Żywa Woda – do drogi nr 1134B – od dnia 15.02.2017 r.;
  • droga wojewódzka nr 652 Suwałki – Kowale Oleckie ( ul. 23 Października) – od dnia 21.02.2017 r.;
  • droga krajowa nr 8 (ul. Pułaskiego) – od dnia 17.02.2017 r.

10 lutego 2017r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych na ul. Szwajcaria oraz ul. Krzywólka w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania w każdym z wymienionych utrudnień.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube
Ferie