Forum20177'

Utrudnienia w ruchu

Komunikat I

Ostatni etap prac konserwacyjnych nawierzchni z kostki granitowej na ul. Kościuszki w Suwałkach. Miejscowy Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że od dnia 19.10.2017 r. od godz. 09:00 do dnia 26.10.2017 r. nastąpi zamknięcie ul. A. Mickiewicza (na odcinku od T. Kościuszki do ul. Ks. K. A. Hamerszmita) wraz z połową skrzyżowania z ul. T. Kościuszki w Suwałkach.

Ruch na ul. T. Kościuszki w Suwałkach będzie odbywał się w obu kierunkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat II
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 17.10.2017 r. , w związku z przebudową wjazdu w ulicę J. Korczaka w Suwałkach, nastąpi całkowite zamknięcie przedmiotowego wjazdu od strony ul. T. Noniewicza w Suwałkach.
 
Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat III
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym związanych z robotami budowlanymi polegającymi na budowie chodnika przy ul. T. Noniewicza w Suwałkach (na odcinku od budynku nr 42 do przejścia dla pieszych na wysokości budynku nr 48).
 
Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

 Komunikat IV
 
10 października 2017r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi prace konserwatorskie nawierzchni z kostki granitowej ulicy T. Kościuszki przedłużone zostają do dnia 12.10.2017 r. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.
 
10 października 2017r.
 
W związku z pracami konserwacyjnymi nawierzchni z kostki granitowej ulicy T. Kościuszki w Suwałkach, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że nastąpią kolejne zmiany organizacji ruchu polegające na:
  1. zamknięciu od dnia 12.10.2017 r. od godz. 9.00 wlotu ul. L. Waryńskiego wraz z połową skrzyżowania, przy jednoczesnym przywróceniu od godz. 9.00 ruchu dwukierunkowego na ul. T. Kościuszki (na odcinku od L. Waryńskiego do Placu Marszałka J. Piłsudskiego) w Suwałkach;
  2. zamknięciu od dnia 19.10 2017 r. od godz. 9.00 do dnia 26.10.2017 r. A. Mickiewicza (na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Ks. K. A. Hamerszmita) wraz z połową skrzyżowania z ul. T. Kościuszki w Suwałkach, na ul. T. Kościuszki w Suwałkach obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

24 września 2017r.
 
W związku z pracami konserwacyjnymi nawierzchni z kostki granitowej ulicy T. Kościuszki w Suwałkach Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniach 25.09–06.10.2017 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka J. Piłsudskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku północnym, spowodowany koniecznością zwężenia jedni do jednego pasa ruchu na ww. odcinku oraz do dwóch pasów ruchu na skrzyżowaniach.

Po zakończeniu ww. prac naprawione odcinki pozostaną wygrodzone i wyłączone z ruchu do dnia 10.10.2017 r.

Objazd odbywać się będzie: Placem Marszałka J. Piłsudskiego oraz ul. Ks. K. A. Hamerszmita i ul. A. Mickiewicza w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat V

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w od dnia 03.10.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami budowlanymi. Roboty prowadzone będą na ul. Raczkowskiej – na odcinku od ronda „Żołnierzy Wyklętych” (skrzyżowanie z ul. Leśną) do ul. Kpt. M. Wojczyńskiego w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VI

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z wykonaniem nakładek asfaltowych na zniszczonej nawierzchni na ulicy Przytorowej w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okresie od dnia 19.09.2017 r. do dnia 15.11.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VII

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową ulicy Klonowej (od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9) w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. odcinku ulicy od dnia 25.09.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VIII

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 tj. ul. Sejneńskiej w Suwałkach (na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami przygotowawczymi oraz z wycinką drzew i krzewów od dnia 25.08.2017 r. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat IX

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową ulicy Krzywólka w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany termin rozpoczęcia prac: 01.08.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat X

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym związanych z robotami remontowymi chodnika na ul. Kawaleryjskiej na odcinku od ul. M. Buczka do ul. Zastawie w Suwałkach.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat XI

Utrudnienia w ruchu – obwodnica Suwałk (na dzień 2 października 2017r.)

2 października 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 04.10.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy utrudnia. 

6 lipca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia w Suwałkach od dnia 06.07.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

16 czerwca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” od dnia 19.06.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Filipowskiej (dawnej ul. 23 Października) poza obszarem zabudowanym w Suwałkach.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

24 maja 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 24.05.2017r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

16 maja 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 18.05.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

3 kwietnia 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową obiektu WE10 przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1142B  (droga na Białą Wodę) w Suwałkach od dnia 05.04.2017 r.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie ww. odcinka drogi w obrębie budowy obiektu WE10.

29 marca 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami przygotowawczymi przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 8 – ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 30.03.2017 r.

W związku z powyższym wystąpi m.in. połówkowe zajęcie jezdni, a odbywający się ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie.

23 lutego 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami związanymi z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych przy realizacji projektu „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 655 – ul. Reja w Suwałkach od dnia 23.02.2017 r.

15 lutego 2017r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”,Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych:

  • droga powiatowa nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo;
  • droga powiatowa nr 1142B Suwałki od drogi 1134B – Biała Woda – Żywa Woda – do drogi nr 1134B – od dnia 15.02.2017 r.;
  • droga wojewódzka nr 652 Suwałki – Kowale Oleckie ( ul. 23 Października) – od dnia 21.02.2017 r.;
  • droga krajowa nr 8 (ul. Pułaskiego) – od dnia 17.02.2017 r.

10 lutego 2017r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych na ul. Szwajcaria oraz ul. Krzywólka w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania w każdym z wymienionych utrudnień.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube