Organizacje pozarządowe

Informacja z konsultacji z SRDPP projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok
Informacja z konsultacji z SRDPP projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok
Dodano: 13 listopada 2017

Informacja z konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok. 

Czytaj dalej »

Konkurs „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017”
Konkurs „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017”
Dodano: 13 listopada 2017

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do udziału w lokalnym konkursie „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2017” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i […]

Czytaj dalej »

Powołanie komisji konkursowej ds.opiniowania ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Suwałk w 2018 roku
Powołanie komisji konkursowej ds.opiniowania ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Suwałk w 2018 roku
Dodano: 10 listopada 2017

Zarządzenie nr 357/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Suwałk w 2018 roku.  

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 10 listopada 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 2 listopada 2017

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Dofinansowanie szkolenia arcymistrzowskiego w szachach”, zgłoszona przez Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Czytaj dalej »

Informacja o przyznaniu dotacji po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa Europy
Informacja o przyznaniu dotacji po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa Europy
Dodano: 2 listopada 2017

Informacja o przyznaniu dotacji po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa Europy 

Czytaj dalej »

Zaproszenie na Święto Seniorów
Zaproszenie na Święto Seniorów
Dodano: 31 października 2017

Na Europejski Dzień Seniora zapraszają we wtorek 7 listopada, w godzinach 10-14.30 do Suwalskiego Ośrodka Kultury starszych mieszkańców Suwałk Suwalska Rada Seniorów i Prezydent Miasta Suwałk. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji artystycznych suwalskich seniorów oraz do wymiany informacji ważnych dla osób starszych. Na zakończenie przewidziano widowisko z muzyką cygańską w wykonaniu Eleny Rutkowskiej z zespołem. […]

Czytaj dalej »

Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 30 października 2017

Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim – 2”, realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach. 

Czytaj dalej »

Koncert-wspomnienie
Koncert-wspomnienie
Dodano: 30 października 2017

Na koncert zaduszkowy pt. „Wspomnień czas” zaprasza w czwartek 2 listopada, o godz. 18 do sali koncertowej Restauracji  „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach. 

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok
Dodano: 26 października 2017

Informacja z konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok.  

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube