Suwalska Rada Seniorów

Skład Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji: Kazimierz Jakimowicz (wiceprzewodniczący), Maria Jolanta Lauryn (przewodnicząca), Piotr Marian Luto, Włodzimierz Marczewski, Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska, Ryszard Rogucki, Lucyna Śniecińska (sekretarz), Dariusz Żukowski.

 

64-email64-facebook

Siedziba Suwalskiej Rady Seniorów:
ul. Ciesielska 15, 16-400 Suwałki
Tel. 515 362 622

Dyżury SRS:
7 lutego (godz. 10.00-13.00) – Maria Jolanta Lauryn
14 lutego (godz. 10.00-13.00) – Kazimierz Jakimowicz
21 lutego (godz. 10.00-13.00) – Ryszard Rogucki
28 lutego (godz. 10.00-13.00) – Irena Pietraszkiewicz

7 marca (godz. 10.00-13.00) – Lucyna Śniecińska
14 marca (godz. 10.00-13.00) – Ryszard Rogucki
21 marca (godz. 10.00-13.00) – Włodzimierz Marczewski
28 marca (godz. 10.00-13.00) – Krystyna Polkowska

 

 

lisc1234

Autor logo Suwalskiej Rady Seniorów: Andrzej Zujewicz

Aktualności
Plan pracy Suwalskiej Rady Seniorów II kadencji
Protokoły posiedzeń Suwalskiej Rady Seniorów II kadencji
Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych
Krótka historia Suwalskiej Rady Seniorów
Rekomendacje po konferencji “Aktywność nie idzie na emeryturę”
Suwalska Rada Seniorów I kadencji w latach 2015-2016

Publikacje:

Suwalski Poradnik Bezpiecznego i Pogodnego Seniora
Suwalski Niezbędnik aktywnego, kulturalnego, pogodnego Seniora
RADY SENIORÓW w działaniu! (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? (ulotka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Profil na Facebooku    Profil na Youtube