wakacje2017'

Suwalska Rada Seniorów

Skład Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji: Kazimierz Jakimowicz (wiceprzewodniczący), Maria Jolanta Lauryn (przewodnicząca), Piotr Marian Luto, Włodzimierz Marczewski, Irena Pietraszkiewicz, Krystyna Polkowska, Ryszard Rogucki, Lucyna Śniecińska (sekretarz), Dariusz Żukowski.

 

64-email64-facebook

Siedziba Suwalskiej Rady Seniorów:
ul. Ciesielska 15, 16-400 Suwałki
mail: seniorzy@um.suwalki.pl

Dyżury SRS:

6 czerwca (godz. 10.00-13.00) – Kazimierz Jakimowicz
13 czerwca (godz. 10.00-13.00) – Irena Pietraszkiewicz
20 czerwca (godz. 10.00-13.00) – Dariusz Żukowski
27 czerwca (godz. 10.00-13.00) – Krystyna Polkowska

11 lipca (godz. 10.00-13.00) – Włodzimierz Marczewski
25 lipca (godz. 10.00-13.00) – Ryszard Rogucki

8 sierpnia (godz. 10.00-13.00) – Piotr Marian Luto
29 sierpnia (godz. 10.00-13.00) – Lucyna Śniecińska

lisc1234

Autor logo Suwalskiej Rady Seniorów: Andrzej Zujewicz

Aktualności

Plan pracy Suwalskiej Rady Seniorów II kadencji

Protokoły posiedzeń Suwalskiej Rady Seniorów II kadencji

Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych

Krótka historia Suwalskiej Rady Seniorów

Suwalska Rada Seniorów I kadencji w latach 2015-2016

Rekomendacje po konferencji “Aktywność nie idzie na emeryturę”

 

 Publikacje senioralne

Profil na Facebooku    Profil na Youtube