Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności : Oficjalny portal miasta Suwałki

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kontakt:

16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 3

tel. 87 563-21-80, fax 87 563-21-82, email: zespol.suwalki@poczta.fm

 

Powiatowy Zespół jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 62 z późn. zm.).

Powiatowy zespół mieści się Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, tel. 875632180 , 875632181, 875632183

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Prezydent Miasta bądź Starosta na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721).

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wchodzą:

1. Bożena Wojdyła – przewodnicząca Zespołu

2. Marta Renda – sekretarz Zespołu

3. Stanisława Celestyna Roziewska – lekarz

4. Dorota Nejfert – lekarz

5. Elżbieta Sala – lekarz

6. Barbara Jagłowska – lekarz

7. Elżbieta Karpińska-Korszun – lekarz

8. Ewa Korneluk – lekarz

9. Bernard Paszko – lekarz

10. Robert Ejlak – lekarz

11. Jacek Sawicki – lekarz

12. Małgorzata Żmojda – pracownik socjalny/doradca zawodowy/pedagog

13. Jolanta Chilińska – psycholog/doradca zawodowy

14. Joanna Śliwowska – psycholog

15. Agnieszka Jadwiga Czajewska – psycholog

16. Teresa Dubiłowicz – pracownik socjalny

17. Bożenna Wanda Nowacka – lekarz

18. Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

19. Agnieszka Galicka – pracownik socjalny, doradca zawodowy.

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2010 roku Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

§ 15 ust. 1. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Dokumenty do pobrania:
Wyślij tę stronę e-mailem