Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk

Rada Gospodarcza

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji około biznesowych z Suwałk poprzez współdziałanie i wymianę doświadczeń. Rada Gospodarcza składa się z przedstawicieli suwalskiego środowiska biznesu i przedsiębiorców.

Celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych Suwałk, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

Rada Gospodarcza to ciało doradcze, które działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od kilkunastu lat.

Skład Rady Gospodarczej w kadencji 2015-2018:

 1. Walerian Drażba – przedsiębiorca
 2. Adam Galas – przedsiębiorca
 3. Piotr Kowalewski – przedsiębiorca
 4. Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, przedsiębiorca
 5. Adam Ołów – przedsiębiorca
 6. Henryk Owsiejew – przedsiębiorca
 7. Rafał Peszka – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
 8. Alina Rocka – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A.
 9. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, przedsiębiorca
 10. Mirosław Szyszko – przedsiębiorca
 11. Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 12. Bronisław Woźnialis – przedsiębiorca

Przewodniczącym Rady Gospodarczej w kadencji 2015-2018 został Mirosław Szyszko, a wiceprzewodniczącym Bronisław Woźnialis.

Obsługą techniczną Rady Gospodarczej zajmuje się Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt:

Mirosław Szyszko – Przewodniczący Rady Gospodarczej: telefon: (87) 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl
Bonisław Woźnialis – Zastępca Przewodniczącego Rady Gospodarczej: telefon: 604 669 916 e-mail: prezes@reso.com.pl
Obsługa techniczna: Emil Sieńko, tel. (87) 562 81 30, e-mail: esienko@um.suwalki.pl

Załączniki do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Profil na Facebooku    Profil na Youtube