Harmonogram naboru do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Dodano: 22 marca 2017

Urząd Miejski w Suwałkach publikuje harmonogram naboru do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Przedszkola

28.03.2017 r. od godz. 8.00 do 03.04.2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

4 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00 rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018 na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór wniosków zakończy się 18 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00.

Link do naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/default.aspx

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2017 r. godz. 8.00 

18.04.2017 r. godz. 15.00

08.05.2017 r. godz. 9.00 

17.05.2017 r. godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04 – 24.04.2017 r. 18.05 – 24.05.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r. godz. 8.00 25.05.2017 r. godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole 25.04.2017 r. godz. 9.00

28.04.2017 r. godz. 14.00 

25.05.2017 r. godz. 9.00

01.06.2017 r. godz. 15.00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r. godz. 15.00 02.06.2017 r. godz. 8.00

 

Szkoły Podstawowe

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04-18.04.2017 r.
do godz. 15.00
08.05-17.05.2017 r. do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04-24.04.2017 r. 18.05-24.05.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r.
o godz. 8.00
25.05.2017 r.
o godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.04-28.04.2017 r.

do godz. 12.00

25.05-01.06.2017 r. do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2017 r.
o godz. 15.00
02.06.2017 r.

o godz. 8.00

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał zarządzenie nr 107/2017 w sprawie określenia wzorów zgłoszenia i wniosków przyjęcia do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Ww. zarządzenie określa m.in. wzór zgłoszenia kandydata do szkoły podstawowej – z obwodu oraz wniosek kandydata do szkoły podstawowej – spoza obwodu.

Zarządzenie opublikowane jest na stronie:

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-107-2017-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszenia-i-wnioskow-przyjecia-do-szkol-i-placowek-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-suwalki.html

Do pobrania w formacie doc:

Kategoria: Komunikaty miejskie