Ferie

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 13 września 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) pn. „Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim”, zgłoszonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach; „Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży”, zgłoszonego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach oraz „Sportowe weekendy na ORLIKACH”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe