Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 20 lipca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Pielgrzymka trzeźwościowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu”, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe

Ferie