mistrzostwa'

Kategoria: Ogłoszenia

Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021
Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021
Dodano: 17 maja 2017

Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017-2021. 

Czytaj dalej »

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodano: 16 maja 2017

Do 8 czerwca można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej »

Konkursy w suwalskiej oświacie
Konkursy w suwalskiej oświacie
Dodano: 15 maja 2017

W dniu dzisiejszym (15 maja)  Prezydent Miasta Suwałki ogłasza konkursy na stanowiska dziesięciu dyrektorów suwalskich placówek oświatowych. Swoje oferty kandydaci mogą składać do 30 maja 2017 r. (Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 8 i SODN) lub 31 maja 2017r. (pozostałe szkoły/placówki) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Czytaj dalej »

Naprawy gwarancyjne na Placu Marii Konopnickiej
Naprawy gwarancyjne na Placu Marii Konopnickiej
Dodano: 11 maja 2017

W związku z drobnymi usterkami, które pojawiły się na Placu Marii Konopnickiej 15 maja rozpoczną się naprawy gwarancyjne, które realizować będzie forma PGK Gołdap główny wykonawca inwestycji. Wiązać się to będzie z tymczasową zmianą organizacji ruchu, drobnymi utrudnieniami oraz zmianą kursowania autobusów Komunikacji Miejskiej.

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Starosty Suwalskiego
Obwieszczenie Starosty Suwalskiego
Dodano: 10 maja 2017

Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Suwalskiego decyzji z dnia 5 maja 2017 roku, znak: OŚR.6540.1.2017 zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 652 na odcinku Suwałki – granica województwa, powiat suwalski, województwo podlaskie”.

Czytaj dalej »

Komunikat
Komunikat
Dodano: 10 maja 2017

W związku z ogłoszonym w dniu 8 maja 2017r. wyrokiem Sądu Pracy w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Pani Anny R. z Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz rozmowy i wyjaśnień złożonych przez Pana Tomasza Drejera Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni – Prezydent Miasta Suwałk  informuje, że całością kosztów tego postępowania opiewających na łączną kwotę ponad […]

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021
Informacja z konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021
Dodano: 8 maja 2017

Informacja z konsultacji społecznych z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 28 kwietnia 2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI Na podstawie art. 10  § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:   oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube