Pomoc bezdomnym i wymagającym pomocy interwencyjnej

Dodano: 29 października 2015

W tym roku koordynację działań dotyczących pomocy osobom bezdomnym i wymagającym pomocy interwencyjnej przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, mieszczący się przy ul. 23 Października 20. Już wkrótce na terenie miasta pojawią się informatory i plakaty przygotowane przez jednostkę z najpotrzebniejszymi danymi. Natomiast od listopada będą prowadzone prace interwencyjne.

Pomocy w zakresie interwencji kryzysowej udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dział Pomocy Kryzysowej, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska,  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Raczkach, Centrum Aktywności „Pryzmat” w Suwałkach.

Pomoc żywnościowa i rzeczowa świadczona jest przez: Jadłodajnię im. Ks. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach, „Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach, Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Bożego Ciała w Suwałkach.

Schronienie można znaleźć w: Noclegowni (Izba Wytrzeźwień) w Suwałkach oraz Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Garbasiu.

Nie każdy ma swój dom

Kategoria: Komunikaty miejskie