Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży

zonWojciech Zoń

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

tel.: +48 511 454 727

e-mail: wzon@um.suwalki.pl

Z Pełnomocnikiem można również spotkać się osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu daty i miejsca spotkania

 

 

Jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży:

– inicjuję i organizuję spotkania młodzieży z władzami Miasta,

– przedstawiam inicjatywy młodzieżowe Prezydentowi Suwałk,

– zapewniam czynny udział młodzieży w życiu Miasta,

– jestem pośrednikiem między ludźmi młodymi a władzami Miasta,

– dbam o godność i przestrzeganie praw ucznia,

– reprezentuję młodzież w różnych gremiach,

– staram się zintegrować młodzież.

Każda osoba, która się do mnie zgłosi, może liczyć na dyskrecję i rozpatrzenie swojej sprawy.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube