wakacje2017'

Sprawy do załatwienia

  1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

1) osoby fizycznej – właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (formularz DOK-1/F), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (formularz DOK-1/P), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) osoby fizycznej – właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, (formularz DOK-2/F), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, (formularz DOK-2/P), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

  1. załącznika do deklaracji:

a) informacja o odliczeniu od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OKZ), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

b) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OK-P), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

  • uchwały w sprawie

1) zmiany terminów płatności XIII/155/2015

2) w sprawie zmiany formularzy deklaracji XIII/156/2015

Profil na Facebooku    Profil na Youtube