Sanepid informuje

Dodano: 11 czerwca 2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje o obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązkowi złożenia wniosku podlegają właściciele kwater agroturystycznych, w których prowadzone jest żywienie turystów oraz podmioty prowadzące dostawy bezpośrednie produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego tj. owoców, warzyw, grzybów, zbóż.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).

Rejestracja jest bezpłatna i na terenie powiatu suwalskiego odbywa się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach, ul. Utrata 9a, pok. 302; tel. 087/ 565 28 68

Podmioty, które nie dopełnią obowiązku rejestracji swojej działalności podlegają karze pieniężnej.

Kategoria: Komunikaty miejskie