Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

Porządek XLIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz.l5:30 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XLIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2018 roku.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
  7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie obrad.

Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream