Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

Porządek L sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz.1600 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 sierpnia 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  6 sierpnia 2018 r. 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz  wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na  2018 rok. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

 

.


Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream