Zmiany deklaracji i terminów płatności za odpady komunalne

Dodano: 29 stycznia 2016

baner śmiecieW trosce o komfort współpracy Państwa z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach i prawidłową realizację obowiązku podatkowego, Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach informuje, że Rada Miejska w Suwałkach w dniu 25 listopada 2015 r. Uchwałą nr:

XII/156/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości – wprowadziła nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe druki formularzy deklaracji opracowano pod kontem Podatnika (dotychczasowy podział, ze względu na przedmiot opłaty zamieniono na podział na osoby fizyczne i osoby prawne). Odpowiednie druki będzie można od 01 stycznia 2016 r.:

  • pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce sprawy do załatwienia lub na stronie http://odpady.suwalki.eu/ w zakładce deklaracje do pobrania;
  • otrzymać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 213.

XII/155/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  – zmieniła terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

  • za styczeń, luty, marzec – do 15 lutego;
  • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja;
  • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 sierpnia;
  • za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kategoria: Komunikaty miejskie