350 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Dodano: 16 marca 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał w piątek (16 marca) 40 umów na kwotę ponad 150 tys. zł z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży. To nie jedyne pieniądze na te działania.

W wyniku otwartego konkursu ofert przyznano środki finansowe w wysokości 123 160,00 zł na wsparcie realizacji 29 projektów kulturalnych oraz 35 000 zł na wsparcie 11 zadań z zakresu turystyki.

Warto dodać, że od 22 lutego 2018 r. działa Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, które uzyskało wsparcie z budżetu Miasta Suwałki w wysokości 200 000,00 zł na lata 2018 – 2019.

Projekty kulturalne adresowane są do mieszkańców Suwałk w różnym wieku. Sporo ciekawych propozycji jest skierowanych do seniorów np.” Europejski Dzień seniora – pasje seniorów”, „Strefa pogodnego i aktywnego seniora – Radość z wolności” czy też „MAT w Pogodnych Suwałkach, czyli Miejska Akademia Tradycji seniorów.

W związku z obchodami w bieżącym roku 100. lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę nie zabrakło ciekawych projektów dotyczących tak ważnego wydarzenia. Wśród projektów „niepodległościowych” należałoby wymienić: „Niepodległa dzięki Nim… wystawa w przestrzeni miejskiej i cykl spotkań okolicznościowych”, „Ocean Życia śpiewa dla Najjaśniejszej w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”, „Sławne Suwalczanki w 100. Rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych” i „Różnowierczy Patrioci”.

Bardzo interesująco zapowiada się zadanie kontynuowane z roku ubiegłego pt. „Sztuka dostępna – klasycy sztuki, wystawy mobilne w suwalskich szkołach”. Dzięki wsparciu z budżetu Miasta Suwałki, uczniowie z 10 suwalskich szkół zobaczą w mobilnej galerii grafiki takich sław, jak Salvador Dali, Pablo Picasso czy Auguste Renoir.

Wiele ciekawych ofert turystycznych  dla mieszkańców Suwałk, gości i turystów przygotował Oddział Suwalski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Wzorem roku ubiegłego odbędą się w okresie wakacji spacery po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym PTTK. Ponadto w ramach akcji „XVIII Lato na rowerze z PTTK będzie można zwiedzać, poruszając się szlakami rowerowymi, najciekawsze miejsca Suwalszczyzny.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Organizacje pozarządowe