Bezpłatne spotkanie B2B – branża turystyczna Wilno

Dodano: 6 marca 2017

Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach (TCOIiE) informuje o pracach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie (WPHI) dot. organizacji polsko-litewskiego spotkania B2B poświęconego szeroko rozumianej branży turystycznej.

Spotkanie przewidziane jest w formule polsko-litewskiej giełdy kontaktów, a jego celem będzie nawiązanie kontaktów i powiększenie potencjału do rozwoju współpracy i zwiększenia ruchu turystycznego pomiędzy oba krajami.

Orientacyjny termin  i miejsce spotkania – czerwiec 2017 r., Wilno.

Udział w spotkaniu będzie bezpłatny (firmy pokrywają koszty dojazdu na miejsce spotkanie i ew. nocleg).

Zainteresowanie udziałem w przedmiotowym spotkaniu należy zgłosić do WPHI; osobą kontaktową jest p. Krzysztof Januszkiewicz – I sekretarz:

tel: (+370) 5 261 79 60

mail: krzysztof.januszkiewicz@trade.gov.pl

www: www.lithuania.trade.gov.pl

W razie pytań mogą Państwo również kontaktować się z TCOIiE: https://um.suwalki.pl/dla-przedsiebiorcy/inwestuj-u-nas/transgraniczne-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze