„Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”

Dodano: 5 grudnia 2017

Od 27 listopada do 7 grudnia w suwalskich szkołach odbywają się szkolenia pracowników w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej nosi tytuł „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.

Szkolenia prowadzą trenerzy zatrudnieni przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Mają one służyć upowszechnieniu wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Pierwszym etapem spotkania jest rozmowa z dyrekcją na temat wystąpienia potencjalnych zagrożeń oraz przegląd szkoły, na podstawie którego zostaną zredagowane rekomendacje wskazujące na obszary, które należy poprawić aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa. Następnie odbywa się praktyczne szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiadują się jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły, m.in. na wypadek wystąpienia ataku terrorystycznego. Spotkanie kończy się wspólnym opracowaniem szkolnych procedur postępowania w sytuacji pojawienia się wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń.

Kategoria: Aktualności, Miejskie