Kategoria: Ogłoszenia

Komunikat o wykonanych badaniach bakteriologicznych wody jeziora Wigry
Komunikat o wykonanych badaniach bakteriologicznych wody jeziora Wigry
Dodano: 13 sierpnia 2018

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach badania bakteriologiczne wody jeziora Wigry przy plaży PTTK w Starym Folwarku. Wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych norm dla miejsc wykorzystywanych w kąpieli. W załączniku: Wyniki badań mikrobiologicznych Ponadto w związku z awarią w Oczyszczalni Ścieków […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 9 sierpnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz.1089) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 7 sierpnia 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Wyniki trzeciego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Wyniki trzeciego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Dodano: 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 276/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Dodano: 1 sierpnia 2018

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Czytaj dalej »

Syreny w Godzinę “W”
Syreny w Godzinę “W”
Dodano: 1 sierpnia 2018

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, o godz. 17.00 na terenie całego województwa, w tym także w Suwałkach zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk
Dodano: 31 lipca 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, oznaczoną działką nr […]

Czytaj dalej »

Awaria oczyszczalni ścieków
Awaria oczyszczalni ścieków
Dodano: 28 lipca 2018

W piątek (27 lipca) na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach doszło do awarii technologicznej. Wstępne analizy wskazują, że trwała ona ok. 6 godzin, a w jej wyniku do rzeki Czarna Hańcza mogło trafić ok. 2 tys. m3 nieoczyszczonej wody. W chwili obecnej wszystkie procesy technologiczne w oczyszczalni są prawidłowe, a odprowadzana woda jest czysta. Wstępne […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 26 lipca 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lipca 2018 roku
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lipca 2018 roku
Dodano: 23 lipca 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube