Kategoria: Ogłoszenia

ZBM TBS szuka chętnych do kolejnych bloków na wynajem
ZBM TBS szuka chętnych do kolejnych bloków na wynajem
Dodano: 19 kwietnia 2018

Po dobrze przyjętym miejskim projekcie „Od najemcy do właściciela” i oddaniu do użytkowania pierwszego w ramach tego programu bloku przy ul. Pułaskiego czas na kolejną inwestycję w tej formule. Od czwartku (19 kwietnia) miejska spółka ZBM TBS ogłasza nabór wniosków dla osób, które będą najpierw najemcami, a później właścicielami lokali w blokach pomiędzy ulicami Pułaskiego […]

Czytaj dalej »

Dotacje dla pięciu klubów sportowych
Dotacje dla pięciu klubów sportowych
Dodano: 18 kwietnia 2018

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2017 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 18 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki.

Czytaj dalej »

Dotacje dla dwóch klubów sportowych
Dotacje dla dwóch klubów sportowych
Dodano: 17 kwietnia 2018

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa Europy lub mistrzostwa świata 

Czytaj dalej »

Wyniki konsultacji społecznych ws. SKM
Wyniki konsultacji społecznych ws. SKM
Dodano: 13 kwietnia 2018

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Suwałk projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Dodano: 11 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 138/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 kwietnia 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 9 kwietnia 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. “Boisko Orlik – czynne spędzenie czasu wolnego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert  

Czytaj dalej »

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.
Dodano: 6 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 130/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r.  

Czytaj dalej »

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Dodano: 6 kwietnia 2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok. 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube