Kategoria: Ogłoszenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Dodano: 25 września 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 września 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 września 2018

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki.           

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 17 września 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Informacja
Informacja
Dodano: 13 września 2018

Wigry Suwałki Spółka Akcyjna otrzymała 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2018 – runda jesienna”

Czytaj dalej »

Informacja
Informacja
Dodano: 13 września 2018

Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Dodano: 13 września 2018

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 września 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki oznaczonej działką nr nr 12391 o powierzchni 0,1088 ha, położonej w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W związku z powyższym, przed […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 11 września 2018

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. […]

Czytaj dalej »

PAIH EXPO 2018
PAIH EXPO 2018
Dodano: 5 września 2018

W dniu 25 października 2018 r. na  PGE Narodowym w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Grupą docelową projektu są polskie małe i średnie firmy planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną. Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube