Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 27 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rewitalizacji
Dodano: 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 153/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie rewitalizacji w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 27 kwietnia 2018

Prezentujemy projekt listy rocznej osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w latach 2018-2019.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 27 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Konsultacje projektów trzech uchwał z SRDPP
Konsultacje projektów trzech uchwał z SRDPP
Dodano: 26 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje z Suwalską Rada Działalności Pożytku Publicznego trzech projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk; w sprawie ustalenia dla terenu miasta Suwałk ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; w sprawie ustalenia zasad […]

Czytaj dalej »

Suwalska Majówka Społeczna po raz drugi
Suwalska Majówka Społeczna po raz drugi
Dodano: 26 kwietnia 2018

Po raz drugi w sobotę 19 maja, tym razem w parku Konstytucji 3 Maja odbędzie się “Suwalska Majówka Społeczna SMS 2018”. Wszyscy społecznicy i osoby zainteresowane działalnością na rzecz innych będą mile widziani. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma przy współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Wydarzenie jest dofinansowane przez Miasto Suwałki.

Czytaj dalej »

Wyniki pierwszego naboru ofert na dofinansowanie wkładów własnych
Wyniki pierwszego naboru ofert na dofinansowanie wkładów własnych
Dodano: 25 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 146/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników pierwszego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Dotacje dla klubów sportowych
Dotacje dla klubów sportowych
Dodano: 25 kwietnia 2018

Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z osiągnięciem wyników sportowych w 2017 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513, […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 25 kwietnia 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej »

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Dodano: 24 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube