Kategoria: Organizacje pozarządowe

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Dodano: 25 września 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj dalej »

Drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku
Drugi nabór wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku
Dodano: 23 sierpnia 2018

Do 30 sierpnia można składać wnioski w drugim naborze  na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 r. 

Czytaj dalej »

Czwarty nabór na wkłady własne
Czwarty nabór na wkłady własne
Dodano: 22 sierpnia 2018

Do 30 września trwa czwarty (ostatni) nabór w konkursie ofert realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku. 

Czytaj dalej »

Dotacja dla klubu sportowego
Dotacja dla klubu sportowego
Dodano: 20 sierpnia 2018

Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513), z późniejszymi zmianami.

Czytaj dalej »

Wyniki trzeciego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Wyniki trzeciego naboru na dofinansowanie wkładów własnych
Dodano: 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 276/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Dodano: 1 sierpnia 2018

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Czytaj dalej »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
Dodano: 18 lipca 2018

Zarządzenie Nr 254/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku  

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 13 lipca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie działań z zakresu ratownictwa wodnego i zabezpieczanie imprez nad wodą”, zgłoszonego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 13 lipca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „notofest – 2. Festiwal Filmowy Suwałki”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szerzenia i Rozwoju Kultury Wśród Młodzieży Chill&Luzz w Suwałkach 

Czytaj dalej »

Zaproszenie na wycieczkę po “krainie pięknej jak baśń”
Zaproszenie na wycieczkę po “krainie pięknej jak baśń”
Dodano: 10 lipca 2018

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Stowarzyszenie Miłośników SPK “Kraina Hańczy”  zapraszają w sobotę 14 lipca na bezpłatną wycieczkę rowerową (ok. 19,5 km) trasą prowadzącą z Kazimierówki wzdłuż jeziora Szurpiły na Górę Zamkową następnie do Czajewszczyzny, na Górę Cisową i przez Udziejek, Łopuchowo, Wodziłki do Turtula. 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube