ankieta-pomysl-na-suwalki'

Czekamy na zgłoszenia do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Dodano: 16 czerwca 2017

19 czerwca 2017r. rozpocznie się nabór wniosków do 5. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Tym razem mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieli 2,6 miliona złotych, na małe i duże projekty oraz projekty kulturalne lub społeczne. Wzrost kwoty i kolejna kategoria projektów to zupełna nowość w SBO.

Przez 3 ostatnie edycje SBO mieszkańcy naszego miasta mieli do podziału 2 miliony złotych. Teraz jest to kwota 2,6 mln zł, która została podzielona na trzy części:

  • 2 miliony złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;
  • 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych;
  • 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

Jest kilka istotnych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej SBO 2018,  na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim zwiększono kwotę na realizację projektów, oprócz projektów inwestycyjnych (dużych i małych) można będzie składać projekty kulturalne lub społeczne. Wprowadzono niewielkie zmiany wartości progowych projektów. Znalazł się stosowny zapis mówiący o tym, że w przypadku nie wykorzystania środków w którejś z trzech grup zostaną one przekazane do tej grupy projektów inwestycyjnych do której zgłoszono większą liczbę projektów. Każdy zrealizowany projekt zostanie oznakowany tabliczką informacyjną.

Harmonogram dotyczący całej procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

  • od 19 czerwca do 18 sierpnia 2017 r. – składanie propozycji projektów przez mieszkańców Miasta
  • od 21 sierpnia do 22 września 2017 r. odbędzie się weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
  • od 2 października 2017 r. – ogłoszona będzie informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
  • od 2 października do 7 listopada 2017 r.- zamieszczone będą opisy projektów na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim
  • od 23 października do 7 listopada 2017 r. – głosowanie nad propozycjami
  • od 8 listopada do 22 listopada 2017 r. – liczenie głosów
  • 24 listopada 2017 r. – ogłoszenie wyników

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała Suwalski Budżet Obywatelski

Szczegółowe informacje dotyczące „SBO 2018” można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. (87) 562 82 85.

 

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Kulturalne, Miejskie, Społeczne, Sport