Darmowa promocja firm – wystawa branży rolnej “BELAGRO – 2017” Białoruś

Dodano: 18 kwietnia 2017

Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach (dalej: „TCOIE”) uprzejmie informuje, że w dniach 6-10 czerwca 2017 r. odbywa się na Białorusi wystawa branży rolnej “BELAGRO – 2017”.

Tegoroczna impreza podzielona została na następujące sekcje tematyczne:

– urządzenia, maszyny i technologie dla rolnictwa,

– produkcja rolna, żywność, mięso, mleko, ryby, piekarnictwo, słodycze, konserwy, owoce, warzywa, pokarmy dla dzieci, napoje, zdrowa żywność,

– chemia rolnicza, środki ochrony roślin,

– preparaty weterynaryjne i lekarstwa,

– pasze i dodatki paszowe,

– zootechnika,

– konstrukcje budowlane,

– ziarno, rośliny, urządzenia energetyczne,

– literatura branżowa,

– chłodnictwo,

– opakowania, maszyny do pakowania i sortowania

– pszczelarstwo,

– urządzenia do produkcji pożywienia i hodowli zwierząt.

Więcej informacji o przedmiotowej imprezie na stronach organizatora:

http://belagro.minskexpo.com/

http://belagro.minskexpo.com/english/

Polskie firmy/organizacje zainteresowane nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi białoruskimi partnerami zapraszamy do bezpłatnego skorzystania ze stoiska informacyjno-promocyjnego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Mińsku (dalej: „WPHI”) w celu reklamy poprzez:

  1. Bezpośrednie rozmowy przedstawicieli polskich firm i instytucji z białoruskimi rozmówcami, partnerami na stoisku WPHI;
  2. Prezentację i dystrybucję drukowanych materiałów reklamowych lub/oraz dystrybucję materiałów reklamowych na nośnikach elektronicznych przez obsługę stoiska WPHI zainteresowanym osobom, zwiedzającym wystawę.

W przypadku zainteresowania taką formą promocji – materiały należy przesłać do WPHI zwykłą pocztą na adres: 220030 Mińsk, ul. Valadarskaha 6, Białoruś, najlepiej z wyprzedzeniem 1-2 tygodni przed wystawą. Czas na dotarcie przesyłki pocztowej z Polski do Mińska to 7-10 dni.

W sprawie udziału w wystawie można również kontaktować się TCOIE w Suwałkach: https://um.suwalki.pl/dla-przedsiebiorcy/inwestuj-u-nas/transgraniczne-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze