Historia Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki

W czerwcu 2015 roku suwalska młodzież z własnej inicjatywy wystąpiła z propozycją utworzenia Młodzieżowej Rady. Młodzi ludzie podjęli prace nad stworzeniem Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Wspierał ich w tym Zespół do prac nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach, w którym znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Głos młodych w radzie

Uczniowie suwalskich szkół ponadgimnazjalnych zaproszeni zostali do udziału w ankiecie, w której mieli wypowiedzieć się na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Na 1570 ankietowanych 1321 potwierdziło, że są za utworzeniem MRM. Wśród dziedzin, którymi, według nich, w pierwszej kolejności powinna zająć się MRM wymieniono: finansowanie inicjatyw młodzieżowych, ochronę praw i godności ucznia oraz wydarzenia kulturalne i sportowe.

MRM grupa inicjatywnaW związku z otrzymanymi wynikami 9 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Suwałkach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego wyłoniono prezydium grupy inicjatywnej. W skład prezydium weszli: Justyna Toczyłowska (III LO w Suwałkach), Bartosz Chrulski (III LO w Suwałkach) oraz Aneta Ołdyńska (ZST w Suwałkach), którzy pracowali pod opieką Wojciecha Zonia -Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży.

1Młodzież równolegle rozpoczęła prace nad określeniem założeń funkcjonowania Rady i opracowaniem statutu. Projekt młodzieży trafił następnie pod obrady właściwego zespołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Podczas prowadzonych rozmów i konsultacji z udziałem młodzieży wypracowano ostateczną treść statutu Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

mrm anawojWsparcie merytoryczne zapewnili przedstawiciele Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ z Michałowa, obejmujące m.in. warsztaty dla uczniów zorganizowane 16 listopada 2015 r. w Suwałkach, dotyczące działalności praktycznej młodzieżowych rad i partycypacji społecznej, a także trzydniowe seminarium w marcu 2016 r. w Augustowie, gdzie przedstawiciele młodzieży z różnych podlaskich miejscowości przygotowujący się do prac w radach razem z doświadczonymi młodzieżowymi radnymi, opiekunami i radnymi miejskimi, zastanawiali się nad rolą młodzieżowych rad oraz analizowali trudne sytuacje podczas rozmów, debat i podejmowania decyzji.

Oba przedsięwzięcia zorganizowano w ramach projektu pn. „Wspólna sprawa – wspólny głos”, realizowanego przez Stowarzyszenie ANAWOJ i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS ”.

6Na XIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach 27 kwietnia 2016 roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. W imieniu młodzieżowej grupy inicjatywnej dziękowała Justyna Toczyłowska.

MRMPrzy wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Stowarzyszenia ANAWOJ oraz III LO w Suwałkach udało się przeprowadzić dodatkowe warsztaty dla przedstawicieli samorządów szkolnych, przygotowujące do nadchodzących wyborów do młodzieżowej rady. W warsztaty włączyły się Justyna Toczyłowska oraz Aneta Ołdyńska, które reprezentowały grupę inicjatywną ds. utworzenia MRM w Suwałkach. Warsztaty miały miejsce 15 czerwca 2016 r. w Suwałkach. Młodzież analizowała uchwalony w kwietniu statut i uczyła się stosować jego przepisy w praktyce.

7We wrześniu 2016 r. w suwalskich szkołach odbyły się wyboru kandydatów do Młodzieżowej Rady według ordynacji obowiązującej w każdej ze szkół. Ostatecznie wyłoniono dziesięcioro uczniów. Przed I posiedzeniem, 24 października kandydaci odbyli szkolenie „Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki – podstawy funkcjonowania”, które przeprowadzono dzięki wsparciu Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Młodzież została zapoznana z podstawami działalności samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Suwałki, a także uczyli się tego, jak stosować w praktyce przepisy zawarte w statucie Młodzieżowej Rady.

Dnia 26 października 2016 r. odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, jak też podjęli swoją pierwszą decyzję– wybrali Przewodniczącego swego gremium. Został nim Piotr Wasilewski z I LO.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki I kadencji weszli:

 • Kewin Czupryński
  IV Ti, Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach im. K. Brzostowskiego, Technikum nr 2, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
 • Daria Grubkajtys
  III TF, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Suwałkach, ul. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki
 • Gabriela Mackiewicz
  III T, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
 • Patrycja Ołów
  III A, Akademicki Zespół Szkół w Suwałkach przy PWSZ im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
 • Kacper Amadeusz Rusiński
  II E, Zespół Szkół nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego, ul. T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki
 • Dawid Sajewski
  IV E, Zespół Szkół nr 4, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
 • Piotr Staszkiewicz
  II TMR, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki
 • Milda Szlaużys
  II B, Zespół Szkół nr 1, III  Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego, ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
 • Klaudia Wasilewska
  III A, Zespół Szkół nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki
 • Piotr Wasilewski
  III B, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube