ankieta-pomysl-na-suwalki'

Utrudnienia w ruchu

Komunikat I

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Suwałkach informuje, że od dnia 24 maja do 30 maja na skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Waryńskiego nastąpią utrudnienia w ruchu spowodowane wykonywaniem nakładek asfaltowych. Prace będą oznakowane zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przedsiębiorstwo prosi wszystkich użytkowników ruchu o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonego oznakowania, a za wynikłe utrudnienia – przeprasza.


Komunikat II

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniu 23.05.2018 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami remontowymi nawierzchni bitumicznej. Roboty prowadzone będą na ul. Bulwarowej, ul. Szpitalnej oraz w rejonie ronda u zbiegu ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie ronda u zbiegu ul. Filipowskiej i ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach.

Kierowców prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia z góry przepraszamy.


Komunikat III

W związku z organizacją „Diecezjalnego Dnia Młodzieży” oraz „Nowenny przygotowującej do obchodów 300-lecia Miasta Suwałk” Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniu 26 maja 2018 r. zostanie wyłączony z ruchu:

 1. Plac Świętego Krzyża w Suwałkach w godz. 10:30 – 12:00 (na czas odsłonięcia pomnika św. Rocha i św. Romualda);
 2. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach w godz. 11:30 – 14:00 (na czas Mszy Świętej).

Ponadto, w związku z przejściem uczestników ww. uroczystości, w godz. 10:30 – 12:00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na nw. ulicach:

 • I trasa przejścia uczestników uroczystości: Prymasa S. Wyszyńskiego –
  ul. F. Chopina – ul. E. Młynarskiego – ul. M. K. Ogińskiego – ul. Nowomiejska –
  ul. Świerkowa – ul. Tysiąclecia Litwy – ul. M. Reja – Plac Świętego Krzyża;
 • II trasa przejścia uczestników uroczystości:. ul. 11 Listopada – ul. Franciszkańska –
  Szpitalna – ul. M. Reja – Plac Świętego Krzyża;
 • III trasa przejścia uczestników uroczystości: Tysiąclecia Litwy – ul. M. Reja – Plac Świętego Krzyża;
 • IV trasa przejścia uczestników uroczystości: Plac Świętego Krzyża – ul. T. Kościuszki – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat IV

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową ulicy Leśnej z przebiciem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655, od dnia 17.04.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Leśnej, Lubelskiej, K. Majerskiego, Giżyckiej, Krakowskiej, Podpułkownika J.  Dąbrowskiego oraz Gen. M. Mackiewicza w Suwałkach. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat V

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową ulicy Leśnej z przebiciem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655, od dnia 16.04.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat VI
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z rozbudową ulicy Zastawie w Suwałkach – II etap, od dnia 09.04.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. ulicy na odcinku od ul. Bałtyckiej w kierunku nowobudowanego osiedla domów jednorodzinnych w Suwałkach. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat VII
 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z rozbudową ulicy Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, od km 33+656 do km 35+580 tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta, nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z przebudową nawierzchni bitumicznej drogi głównej, chodnika, ścieżki rowerowej, instalacji podziemnych oraz zjazdów na przyległe posesje – w okresie 20.03.2018 r. – 30.09.2018 r.
Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

 Komunikat VIII

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w od dnia 03.10.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami budowlanymi. Roboty prowadzone będą na ul. Raczkowskiej – na odcinku od ronda “Żołnierzy Wyklętych” (skrzyżowanie z ul. Leśną) do ul. Kpt. M. Wojczyńskiego w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat IX

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową ulicy Klonowej (od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9) w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. odcinku ulicy od dnia 25.09.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat X

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 tj. ul. Sejneńskiej w Suwałkach (na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami przygotowawczymi oraz z wycinką drzew i krzewów od dnia 25.08.2017 r. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat XI

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową ulicy Krzywólka w Suwałkach nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Planowany termin rozpoczęcia prac: 01.08.2017 r.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat XII

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach w ruchu pieszym związanych z robotami remontowymi chodnika na ul. Kawaleryjskiej na odcinku od ul. M. Buczka do ul. Zastawie w Suwałkach.

Prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat XIII

Utrudnienia w ruchu – obwodnica Suwałk (na dzień 27 kwietnia 2018 r.)

27 kwietnia 2018 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od dnia 30.04.2018 r. zostanie przywrócona przejezdność na drodze powiatowej nr 1134B  (droga na Bród Stary, Potasznię) w Suwałkach pod obiektem WE-8 inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”. Z uwagi na dalsze prowadzenie prac związanych z budową obiektu WE-8 na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1134B obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30km/h oraz zakaz wyprzedzania. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

24 kwietnia 2018 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” od dnia 23.04.2018 r. nastąpiły utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach związane z robotami polegającymi na dowiązaniu nowych odcinków drogi do istniejącej jezdni ul. Reja w Suwałkach. W związku z powyższym ruch pojazdów odbywa się wahadłowo po wyznaczonej tymczasowej drodze objazdowej. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

21 marca 2018 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od dnia 23.03.2018 r. zostanie przywrócona przejezdność na drodze powiatowej nr 1142B (droga na Białą Wodę) w Suwałkach pod obiektem WE-10 inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”. Z uwagi na dalsze prowadzenie prac związanych z budową obiektu WE-10 na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1142B od dnia 23.03.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym polegające m.in. na połówkowym zajęciu jezdni. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

18 października 2017 r.

Budimex S.A. działając jako Wykonawca Kontraktu pn. ,,Projekt i budowa Obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A i Odcinek B” w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji oraz budową mostu tymczasowego na rzece Czarna Hańcza, informuje o braku możliwości uprawiania turystyki kajakowej od km 79+480 do km 79+665 rzeki Czarna Hańcza do czasu planowego zakończenia inwestycji tj. marca 2019r.

2 października 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 04.10.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy utrudnia. 

6 lipca 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia w Suwałkach od dnia 06.07.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

16 czerwca 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” od dnia 19.06.2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Filipowskiej (dawnej ul. 23 Października) poza obszarem zabudowanym w Suwałkach.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

24 maja 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Reja w Suwałkach od dnia 24.05.2017r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

16 maja 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją inwestycji ,,Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 18.05.2017 r.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczoną tymczasową drogą objazdową. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

3 kwietnia 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową obiektu WE10 przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1142B  (droga na Białą Wodę) w Suwałkach od dnia 05.04.2017 r.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie ww. odcinka drogi w obrębie budowy obiektu WE10.

29 marca 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami przygotowawczymi przy realizacji inwestycji „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 8 – ul. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 30.03.2017 r.

W związku z powyższym wystąpi m.in. połówkowe zajęcie jezdni, a odbywający się ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie.

23 lutego 2017 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z pracami związanymi z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych przy realizacji projektu „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 655 – ul. Reja w Suwałkach od dnia 23.02.2017 r.

15 lutego 2017 r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”,Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych:

 • droga powiatowa nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo;
 • droga powiatowa nr 1142B Suwałki od drogi 1134B – Biała Woda – Żywa Woda – do drogi nr 1134B – od dnia 15.02.2017 r.;
 • droga wojewódzka nr 652 Suwałki – Kowale Oleckie ( ul. 23 Października) – od dnia 21.02.2017 r.;
 • droga krajowa nr 8 (ul. Pułaskiego) – od dnia 17.02.2017 r.

10 lutego 2017 r.

W związku z wprowadzoną w dniu 10.02.2017 r. tymczasową organizacją ruchu drogowego pn. „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – odcinek A i Odcinek B”, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych na ul. Szwajcaria oraz ul. Krzywólka w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania w każdym z wymienionych utrudnień.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube