Pogodne Suwałki

pogodne_logoTo hasło przewodnie Suwałk. Nawiązuje nie tylko do tego, że nasze miasto jest najbardziej znane z prognozy pogody i najniższych temperatur zimą, ale także do tego, że mieszkają tu pogodni ludzie. W Suwałkach jest pogoda zarówno dla aktywnych, jak i ceniących spokój, młodszych i starszych, turystów i mieszkańców, dla ludzi przedsiębiorczych i odważnych. Świadczy o tym fakt, jak bardzo Suwałki zmieniły się na lepsze w ostatnich latach.

Maskotką „Pogodnych Suwałk” jest Miś UśMich. To jedyny biały niedźwiedź, jakiego można spotkać na ulicach naszego miasta, w dodatku jest bardzo sympatyczny. Jego wizerunek wita wjeżdżających do Suwałk od strony Jeleniewa, Budziska, Sejn, Augustowa, Raczek, Filipowa i Olecka.

Logo Miasta Suwałki

28 października 2011 roku Zarządzeniem NR 280/11 Prezydenta Miasta Suwałk wprowadzono system identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta Suwałki.

W 2009 roku firma WYG International opracowała „Strategię Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015″, stanowiącą podstawę dla zbudowania założeń wizerunkowych tożsamości miejsca celem stworzenia Marki Miasta. Jednoznaczne kojarzenie Suwałk z biegunem zimna na polskiej mapie pogody zamienione zostało na pogodę ducha – zdefiniowaną jako osobowość marki. Za atrybuty marki uznano otwartość, aktywność i gościnność. Zgodnie z tym miasto chce być postrzegane jako przestrzeń, która tworząc „pogodny klimat” stymuluje działania sprzyjające rozwojowi lokalnemu.

Za punkt wyjścia dla stworzenia konceptu identyfikacji wizualnej przyjęta została esencja marki zawarta w haśle: POGODNE SUWAŁKI oraz osobowość marki określona jako „pogoda ducha”. Jako, że pogoda ducha nierozerwalnie wiąże się z poczuciem humoru, stąd podstawą projektu graficznego znaku marki jest idea POGODNEGO UŚMIECHU. W oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzone dla potrzeb strategii promocji, które wskazały na wizerunek BIAŁEGO MISIA jako tradycyjny i powszechnie akceptowalny symbol miasta, na Znak Marki Miasta zaproponowana została graficzna stylizacja UŚMIECHU BIAŁEGO MISIA.

Na tej bazie przygotowane zostało opracowanie w postaci Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Miasta Suwałki. Realizacja objęła projekt znaku wraz ze standaryzacją graficzną oraz wdrożenie systemowe, zawarte w 5 pakietach – podstawowym, okolicznościowym, uzupełniającym, prasowym oraz promocyjnym. Pakiety zawierają aplikację Znaku Marki Miasta Suwałki na różnych polach eksploatacji.

Projekt Znaku Marki oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Suwałki zrealizowane zostało przez Aleksandra Bąka, niezależnego twórcę, specjalizującego się w projektowaniu grafiki użytkowej. Opracowanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pozyskanych w ramach projektu „Trans-In-Form”, Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2012.
A co o swojej pracy mówi autor logo – Aleksander Bąk:
-Jak zawrzeć w znaku promocyjnym osobowość marki miasta, określoną jako „pogoda ducha”? Bez poczucia humoru tego się nie zrobi. Czy pamiętamy z dzieciństwa najprostszy sposób rysowania białego misia na śniegu? Oczko, oczko, nos, uszko i… uśmiech! Tego się nie zapomina. A dodatkowo linia ucha i uśmiechu tworzy literę S. S jak… Czarna Hańcza!

Rolą logo, jako głównego elementu komunikacji wizerunkowej, jest między innymi przekazanie pozytywnego przesłania emocjonalnego. Logo ma wzbudzać sympatię, być oryginalne i budzić dobre skojarzenia. Musi być atrakcyjne i przyjazne, a także łatwe do rozpoznania i zapamiętania.

Więcej informacji o Księdze Tożsamości Wizualnej Znaku Marki Miasta “Pogodne Suwałki”

Strategia promocji miasta Suwałki na lata 2016 – 2020

Profil na Facebooku    Profil na Youtube