Organizacje pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
Dodano: 18 lipca 2018

Zarządzenie Nr 254/ 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku  

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 13 lipca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie działań z zakresu ratownictwa wodnego i zabezpieczanie imprez nad wodą”, zgłoszonego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 13 lipca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „notofest – 2. Festiwal Filmowy Suwałki”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szerzenia i Rozwoju Kultury Wśród Młodzieży Chill&Luzz w Suwałkach 

Czytaj dalej »

Zaproszenie na wycieczkę po “krainie pięknej jak baśń”
Zaproszenie na wycieczkę po “krainie pięknej jak baśń”
Dodano: 10 lipca 2018

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Stowarzyszenie Miłośników SPK “Kraina Hańczy”  zapraszają w sobotę 14 lipca na bezpłatną wycieczkę rowerową (ok. 19,5 km) trasą prowadzącą z Kazimierówki wzdłuż jeziora Szurpiły na Górę Zamkową następnie do Czajewszczyzny, na Górę Cisową i przez Udziejek, Łopuchowo, Wodziłki do Turtula. 

Czytaj dalej »

Wyniki drugiego naboru na wkłady własne
Wyniki drugiego naboru na wkłady własne
Dodano: 10 lipca 2018

Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku

Czytaj dalej »

Dodatkowy nabór na wkłady własne
Dodatkowy nabór na wkłady własne
Dodano: 10 lipca 2018

Do 27 lipca można składać wnioski w dodatkowym naborze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku. 

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 5 lipca 2018

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie działań z zakresu ratownictwa wodnego i zabezpieczanie imprez nad wodą”, zgłoszonego przez Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z pominięciem otwartego konkursu ofert  

Czytaj dalej »

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 5 lipca 2018

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „notofest – 2. Festiwal Filmowy Suwałki”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szerzenia i Rozwoju Kultury Wśród Młodzieży Chill&Luzz w Suwałkach z pominięciem otwartego konkursu ofert  

Czytaj dalej »

Informacja z konsultacji z SRDPP projektu uchwały RM w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 RM w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020
Informacja z konsultacji z SRDPP projektu uchwały RM w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 RM w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020
Dodano: 5 lipca 2018

Informacja z konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020  

Czytaj dalej »

Bezpłatne porady geriatryczne
Bezpłatne porady geriatryczne
Dodano: 3 lipca 2018

Punkt bezpłatnych konsultacji geriatrycznych dla seniorów w Suwałkach otwarty. Konsultacje będą odbywać się w każdą środę od godz. 15:00 w budynku przy ul. Mickiewicza 11. Zapisy i szczegóły dostępne są pod numerem telefonu 785-141-850. Na konsultacje mogą zapisać się kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia, będący mieszkańcami Suwałk.  

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube