Organizacje pozarządowe

Jak włączyć się w życie społeczne – projekt dla młodych
Jak włączyć się w życie społeczne – projekt dla młodych
Dodano: 23 marca 2018

Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” w Suwałkach zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie osoby w wieku 15-29 lat, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Projekt potrwa do końca grudnia tego roku. Zaplanowano w nim m. in. warsztaty z edukacji obywatelskiej oraz wsparcie pomysłów wolontariackich.   

Czytaj dalej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały o Suwalskim Budżecie Obywatelskim 2019
Konsultacje społeczne projektu uchwały o Suwalskim Budżecie Obywatelskim 2019
Dodano: 21 marca 2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok. Organizacje pozarządowe i Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać uwagi do 5 kwietnia  2018 r. 

Czytaj dalej »

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Dodano: 21 marca 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. “VI GRA MIEJSKA – Kamienie rzucane na szaniec” dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2018 r. 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. ofert na organizację Suwalskiej Majówki Społecznej
Komisja konkursowa ds. ofert na organizację Suwalskiej Majówki Społecznej
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej – wydarzenia aktywizującego i integrującego suwalskie organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne
Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku

Czytaj dalej »

350 tys. zł dla organizacji pozarządowych
350 tys. zł dla organizacji pozarządowych
Dodano: 16 marca 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał w piątek (16 marca) 40 umów na kwotę ponad 150 tys. zł z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży. To nie jedyne pieniądze na te działania.

Czytaj dalej »

Komisja ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Komisja ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Dodano: 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

Czytaj dalej »

Szansa na międzypokoleniową dotację
Szansa na międzypokoleniową dotację
Dodano: 13 marca 2018

Po raz jedenasty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do konkursu „Seniorzy w akcji”. Dotację mogą otrzymać seniorzy w wieku powyżej 60 lat oraz międzypokoleniowe pary, w których seniora wesprze osoba w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia do 19 marca.

Czytaj dalej »

Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Dodano: 2 marca 2018

Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki. 

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube