Organizacje pozarządowe

Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Komisja konkursowa ds. ofert w zakresie rewitalizacji w 2018 r.
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji w 2018 r. 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. ofert na organizację Suwalskiej Majówki Społecznej
Komisja konkursowa ds. ofert na organizację Suwalskiej Majówki Społecznej
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej – wydarzenia aktywizującego i integrującego suwalskie organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie w 2018 roku 

Czytaj dalej »

Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne
Komisja konkursowa ds. ofert na wkłady własne
Dodano: 20 marca 2018

Powołano komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku

Czytaj dalej »

350 tys. zł dla organizacji pozarządowych
350 tys. zł dla organizacji pozarządowych
Dodano: 16 marca 2018

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał w piątek (16 marca) 40 umów na kwotę ponad 150 tys. zł z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży. To nie jedyne pieniądze na te działania.

Czytaj dalej »

Komisja ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Komisja ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia
Dodano: 13 marca 2018

Zarządzenie Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

Czytaj dalej »

Szansa na międzypokoleniową dotację
Szansa na międzypokoleniową dotację
Dodano: 13 marca 2018

Po raz jedenasty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do konkursu „Seniorzy w akcji”. Dotację mogą otrzymać seniorzy w wieku powyżej 60 lat oraz międzypokoleniowe pary, w których seniora wesprze osoba w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia do 19 marca.

Czytaj dalej »

Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Konsultacje z SRDPP projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki
Dodano: 2 marca 2018

Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki. 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dodano: 27 lutego 2018

Do 20 marca 2018 roku można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku
Dodano: 23 lutego 2018

Do 31 marca 2018 r., do 30 czerwca 2018 r. oraz do 30 września 2018 r. można składać oferty w trzech naborach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku. 

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej
Dodano: 23 lutego 2018

Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. Organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej – wydarzenia aktywizującego i […]

Czytaj dalej »

Profil na Facebooku    Profil na Youtube