ankieta-pomysl-na-suwalki'

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Agnieszka Szyszko

AS

Kontakt:

pon. – godz. 8.00-16.00; wt.- pt. – godz. 7.30-15.30
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1, pok. 201
tel. 87 562 82 01
e-mail: aszyszko@um.suwalki.pl

 

Do obowiązków Pełnomocnika należy:

1. Przygotowanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Suwałk oraz sprawozdań z ich realizacji.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Suwalską Radą Seniorów.

3. Obsługa techniczno-administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady Seniorów.

4.  Monitorowanie i kontrola działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

5. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie przygotowania propozycji regulacji prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Koordynowanie realizacji zadań Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami  i innymi organizacjami.

7. Podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych i przygotowywanie instrumentów pomocy.

8. Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Suwałk.

9. Upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

10. Prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach.

11. Promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu.

12. Monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube