Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk na lata 2015-2019 powołana została Zarządzeniem nr 226/2015 Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 czerwca 2015 roku

 Skład Rady:

 1. Honorata Rudnik – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
 2. Krystyna Wasilewska – przedstawiciel Zarządu Koła Terenowego w Suwałkach Polskiego Związku Niewidomych,
 3. Henryka Sawicka – przedstawiciel Koła Miejskiego w Suwałkach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
 4. Janina Dąbrowska – przedstawiciel Klubu Kobiet Po Mastektomii “Amazonka” w Suwałkach,
 5. Grzegorz Roszkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Suwałkach.

Zarządzenie Nr 226/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk na lata 2015-2019

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zgłoszonych po zamieszczeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego informacji Prezydenta Miasta Suwałk o możliwości zgłaszania kandydatów do rady.
Siedziba Rady – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października 20.
Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zakres działalności Rady:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Ocena realizacji programów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.


Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 23.04.2014 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 18.18.2014 r. 

Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 18.18.2014 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 04.12.2014 r.


Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 02.03.2015 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 22.04.2015 r.; załącznik nr 1; załącznik nr 2; Informacja z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki w latach 2011-2014

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 30.07.2015 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 11.08.2015 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 27.11.2015 r.


Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 11.03.2016 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 23 maja 2016 r.

Stanowisko Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk w sprawie przebiegu realizacji w 2015 r. Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku, przyjętego Uchwałą nr XII/100/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2011r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 29 lipca 2016 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 2 grudnia 2016 r.


Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2017 r., Załączniki:

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 7 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 5 kwietnia 2017 r. (wersja dla niedowidzących: protokół, załącznik)

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 6 lipca 2017 r. (wersja dla niedowidzących: protokół, załącznik)

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 3 sierpnia 2017 r.  (wersja dla niedowidzących: protokół, uchwały nr 1/2017, 2/2017, 3/2017)

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 7 listopada 2017 r.   (wersja dla niedowidzących: protokół, załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 27 lutego 2018 r.; załącznik nr 1 – sprawozdanie z działania Rady za 2017 r., załącznik nr 2 – propozycja podziału środków

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 9 marca 2018 r. 

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 10 maja 2018 r.;Informacja z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I kwartale 2018 r

Protokół z posiedzenia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk z dnia 16 lipca 2018 r.; uchwały

Profil na Facebooku    Profil na Youtube