Społeczny Komitet obchodów w Suwałkach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Lista osób tworzących Społeczny Komitet obchodów w Suwałkach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez  Polskę.

Komitet Społeczny Obchodów w Suwałkach
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez  Polskę

 

 1. Anna Maria Anders – Senator RP,
 2. Bożena Kamińska – Poseł na Sejm RP,
 3. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
 4. Andrzej Strumiłło – Honorowy Obywatel Suwałk,
 5. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
 6. Ewa Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
 7. Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
 8. Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta,
 9. Mariusz Klimczyk – Sekretarz Miasta ,
 10. Zdzisław PrzełomiecPrzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach,
 11. Zbysław Wojciech Grajek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach,
 12. Andrzej Paweł Chuchnowski – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 13. Karol Korneluk – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 14. Stanisław Kulikowski – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 15. Anna Ruszewska – Radna Rady Miejskiej w Suwałkach,
 16. Andrzej Turowski – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 17. Wojciech Pająk – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 18. Sławomir Jan Szeszko – Radny Rady Miejskiej w Suwałkach,
 19. Aleksandra Ida Mikołajczyk– Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki,
 20. Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Rady Seniorów,
 21. Sławomir Filipowicz – Przewodniczący Rady do spraw Kultury,
 22. Beata Harasimowicz – Przewodnicząca Rady Sportu przy Prezydent Miasta Suwałk,
 23. Jarosław Ruszewski – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 24. Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców,
 25. Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow Sp. z o.o.,
 26. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach,
 27. Kamil Sznel – Kierownik Biura Prezydenta Miasta,
 28. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Organizacji Pozarządowych,
 29. Iwona Prelewicz-Ceran – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji,
 30. Alicja Jacewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu,
 31. Grzegorz Kosiński – Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach,
 32. Waldemar Kwaterski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 33. Cezary Cieślukowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 34. Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski,
 35. Tadeusz Chołko – Wójt Gminy Suwałki,
 36. Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki,
 37. Kamil Sokołowski – Komendant Hufca Suwałki ZHP im. Tadeusza Lutostańskiego,
 38. Jarosław Borejszo – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego,
 39. Teresa Świerubska – Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
 40. Jacek Koniaszewski – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej,
 41. Kanonik Wiesław Śliwczyński – Proboszcz Parafii św. Wojciecha,
 42. Jarema Sykulski – Moderator Miasta Suwałk,
 43. Prałat Kazimierz Gryboś – Proboszcz Parafii św. Aleksandra, 
 44. Kanonik Lech Łuba – Proboszcz Parafii św. Kazimierza Królewicza,
 45. Jarosław Pierzgalski – Kapelan Służby Zdrowia,
 46. Dawid Banach – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, Kapelan Wojsk Lądowych Duszpasterstwa Ewangelickiego,
 47. Krzysztof Hawrus – Kościół Zielonoświątkowy Zbór “Chrześcijańska Społeczność”
  w Suwałkach,
 48. Alicja Andrulewicz – p.o. Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury,
 49. Maria A. Kołodziejska – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej,
 50. Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego,
 51. Adam Żulpa – Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego,
 52. Tadeusz Radziwonowicz – Dyrektor Archiwum Państwowego,
 53. Ignacy Ołów – Zastępca Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury,
 54. Magdalena Wołowska – Rusińska – Kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej,
 55. Waldemar Borysewicz – Dyrektor Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 56. Małgorzata Penczek – Dyrektor Przedszkola nr 1,
 57. Bożena Makarewicz-Jafiszow – Dyrektor Przedszkola nr 2,
 58. Jolanta Teresa Gugnowska – Dyrektor Przedszkola nr 3 im. Ojca św. Jana Pawła II,
 59. Danuta Jolanta Palczewska – Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddz. Integracyjnym,
 60. Danuta Borawska – Dyrektor Przedszkola nr 5 z Oddz. Integracyjnym,
 61. Alicja Butkiewicz – Dyrektor Przedszkola nr 6,
 62. Anna Eleksnin – Lachowska – Dyrektor Przedszkola nr 7,
 63. Urszula Zofia Rutkowska – Dyrektor Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
 64. Barbara Słowikowska – Dyrektor Przedszkola nr 10 im. M. Konopnickiej,
 65. Ewa Brzozowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej,
 66. Iwona Smykowska – Koordynator obchodów w Szkole Podstawowe nr 4
  Ks. K. Hamerszmita,
 67. Adam Zdzisław Kowalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Wierusza-Kowalskiego,
 68. Marek Lech Zborowski-Weychman – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
  A. Kujałowicz,
 69. Beata Wanda Życzkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7,
 70. Halina Walendzewicz – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
  Olimpijczyków Polskich,
 71. Piotr Ludwik Zieliński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi,
 72. Dorota Anna Jabłońska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej,
 73. Alicja Węsierska-Kwiecień – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1,
 74. Romuald Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2,
 75. Beata Iwona Muszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4,
 76. Anna Musiałowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych,
 77. Joanna Woronko – Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego,
 78. Wioletta Cieślukowska – Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 79. Maria Kowalewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 80. Joanna Krynicka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
 81. Jadwiga Orłowska – Dyrektor Gimnazjum im. Marii Konopnickiej,
 82. Edward Szczecina – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  z siedzibą w Suwałkach,
 83. Jolanta Nikścin – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  W. Witosa,
 84. Józef Smarżewski – Prezes Towarzystwa Numizmatycznego,
 85. Joanna Hofmann-Delbor – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny,
 86. Krzysztof Snarski – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki “Viva Musica”,,
 87. Andrzej Wasilewski – Prezes Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 88. Maciej Ambrosiewicz – Prezes Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe,
 89. Danuta Złotnik – Prezes Stowarzyszenia ,,Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
 90. Anna Augustynowicz – Suwalski Ośrodek Kultury,
 91. Krzysztof Skłodowski – Muzeum Okręgowe,
 92. Marek Urbanowicz – nauczyciel języka polskiego w I LO, twórca Konkursu Poezji
  i Pieśni Patriotycznej,
 93. Artur Płoński – Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”,
 94. Marek Buczyński – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
 95. Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  Prof. Edwarda F. Szczepanika,
 96. Dorota Koncewicz – Akademicki Zespół Szkół przy PWSZ,
 97. Stanisław Łobacz – Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział
  w Suwałkach,
 98. Grzegorz Lech Płatonow – kolekcjoner pamiątek patriotycznych,
 99. Henryk Kuczyński – Związek Sybiraków,
 100. Antoni Mazalewski – Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy AK,
 101. Eugeniusz Wilczewski – Związek Pamięci Ofiar Okresu Stalinowskiego,
 102. Mieczysław Truchan,
 103. Zygmunt Poczobut,
 104. Antoni Ułanowicz,
 105. Henryk Olszewski – Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników,
 106. Janusz Adamczyk – Związek Inwalidów Wojennych,
 107. Michał Stanowski – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
 108. Marek Tabak – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
 109. Aniela Eugenia Frejman – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Komitet, o którym mowa  stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących koordynowania przygotowań i realizacji cyklu wydarzeń patriotycznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych związanych z obchodami w Suwałkach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez  Polskę.

W pracach Komitetu wskazanych  mogą brać udział osoby spoza wymienionego grona, a także specjaliści z zakresu podejmowanych działań.

Prezydent Miasta Suwałk z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komitetu może poszerzyć jego skład.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube