Suwalska Karta Mieszkańca

Od poniedziałku (2 lipca) rusza nabór wniosków o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca. To kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk.

Wnioski będą przyjmowane w 5 punktach na terenie całego miasta:

– Aquapark, ul. Papieża Jana Pawła II 7 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Urząd Miejski w Suwałkach, przy Straży Miejskiej, ul. Noniewicza 71A (pon. – pt. 9.00 – 17.00 oraz sob. 10.00 -14.00)
– Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A (pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)

Ulgi w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca będą obowiązywały od
1 września 2018 r.

Suwalska Karta Mieszkańca ma cztery wersje:

– Karta zwykła – kolor biały
POBIERZ FORMULARZ

– Karta rodziny wielodzietnej – kolor zielony
POBIERZ FORMULARZ

– Karta osoby niepełnosprawnej – kolor niebieski
POBIERZ FORMULARZ

– Karta seniora – kolor żółty
POBIERZ FORMULARZ

Pozostałe dokumenty:

OŚWIADCZENIE – planowany termin ukończenia nauki

OŚWIADCZENIE – o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SUWALSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

UWAGA!!! Aby złożyć wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca za pomocą Cyfrowego Urzędu należy:

LUB

  • posiadać płatny certyfikat kwalifikowany.

NASTĘPNIE: 

Elektronicznie wnioski można złożyć za pomocą strony internetowej CYFROWEGO URZĘDU <-kliknij tutaj

UWAGA!!!

Do formularza elektronicznego pisma ogólnego dołączyć jako załączniki:

  • wypełniony wniosek o wydanie karty (w formacie .pdf)
  • skany zdjęć osób, dla których wnioskowane są karty (zdjęcie dowodowe w formacie .jpg)

Złożenie pisma ogólnego bez załączników nie wystarczy do uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Pozostałe wymagane dokumenty (informacje we wnioskach) niezbędne do wydania Suwalskiej Karty Mieszkańca należy okazać przy odbiorze karty.

Wydawanie Suwalskiej Karty Mieszkańca

Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. T. Noniewicza 71 A  w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

O możliwości odbioru kart wnioskodawca zostanie poinformowany za pomocą Miejskiego Systemu Powiadamiania sms, o ile we wniosku zostanie wpisany numer telefonu komórkowego, zarejestrowany na terenie Polski.

 

Wzory kart zawiera Zarządzenie Nr 197/2018 z dnia 2018-06-08 w sprawie Regulaminu Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz wzorów dokumentów związanych z programem, a warunki otrzymania określa Uchwała Nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.

Suwalska Karta Mieszkańca – kto może ją otrzymać?

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana będzie też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą też przystąpić Partnerzy czyli firmy i przedsiębiorcy:

Partnerzy będą zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.

DEKLARACJA Partnera Programu Suwalska Karta Mieszkańca – POBIERZ

Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie również uprawniało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.

Tutaj TABELA ZNIŻEK

Tutaj TABELA ZNIŻEK – oferta prywatnych przedsiębiorców

– Suwalska Karta Mieszkańca to bardzo szerokie przedsięwzięcie adresowane do różnych mieszkańców naszego miasta, nie tylko do seniorów, nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również do osób niepełnosprawnych i po prostu do zwykłych mieszkańców. Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, który ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Suwałk. Jest on również zachętą do częstszego korzystania z infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej proponowanej przez miasto czy komunikacji miejskiej – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube