Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kontakt:

16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 3

tel. 87 563-21-80, fax 87 563-21-82, email: zespol@mopr.suwalki.pl

 

Powiatowy Zespół jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 62 z późn. zm.).

Powiatowy zespół mieści się Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, tel. 875632180 , 875632181, 875632183

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Prezydent Miasta bądź Starosta na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721).

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach wchodzą:

1. Bożena Wojdyła – przewodnicząca Zespołu

2. Marta Renda – sekretarz Zespołu

3. Stanisława Celestyna Roziewska – lekarz

4. Dorota Nejfert – lekarz

5. Elżbieta Sala – lekarz

6. Barbara Jagłowska – lekarz

7. Elżbieta Karpińska-Korszun – lekarz

8. Ewa Korneluk – lekarz

9. Bernard Paszko – lekarz

10. Robert Ejlak – lekarz

11. Jacek Sawicki – lekarz

12. Małgorzata Żmojda – pracownik socjalny/doradca zawodowy/pedagog

13. Jolanta Chilińska – psycholog/doradca zawodowy

14. Joanna Śliwowska – psycholog

15. Agnieszka Jadwiga Czajewska – psycholog

16. Teresa Dubiłowicz – pracownik socjalny

17. Bożenna Wanda Nowacka – lekarz

18. Ewa Tabak-Kuczyńska – psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny

19. Agnieszka Galicka – pracownik socjalny, doradca zawodowy.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach w związku ze zmianą niektórych ustaw oraz przepisów aktualnie obowiązujących w załączeniu zamieszcza zaktualizowane dokumenty:

• wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby orzekanej do 16 roku życia i po 16 roku życia • wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia i po 16 roku życia.
• wniosek o wydanie karty parkingowej.

Ponadto informuje, że po 1 stycznia br. w siedzibie Zespołu (16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 3) są wydawane karty parkingowe osobom niepełnosprawnym na podstawie stosownych orzeczeń oraz uprawnionym placówkom. W załączeniu przesyła również informację o nr konta, na który należy dokonać opłaty za kartę parkingową.

Starając się o wymianę karty lub nową kartę należy złożyć osobiście:
• wypełniony wniosek o kartę, który jest do pobrania ze strony MOPS lub otrzymać do wypełnienia na miejscu
• fotografię o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów • dowód wpłaty 21 zł (opłaty należy dokonywać na konto: Bank Pekao S.A. 33 1240 5211 1111 0000 4919 8788) • do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (orzeczenie jest prawomocne, gdy minął termin odwołania się i nie złożono odwołania od orzeczenia.)

Bożena Wojdyła – Przewodnicząca Zespołu
Marcin Olisiejko – pracownik Zespołu – odpowiedzialny za karty parkingowe
e-mail: zespol@mopr.suwalki.pl
tel. +48 87 563 21 80

 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
Profil na Facebooku    Profil na Youtube