ankieta-pomysl-na-suwalki'

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk

Rada Gospodarcza

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji około biznesowych z Suwałk poprzez współdziałanie i wymianę doświadczeń. Rada Gospodarcza składa się z przedstawicieli suwalskiego środowiska biznesu i przedsiębiorców.

Celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych Suwałk, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

Rada Gospodarcza to ciało doradcze, które działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od kilkunastu lat.

Skład Rady Gospodarczej w kadencji 2015-2018:

 1. Bogdan Sadowski – Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, przedsiębiorca;
 2. Henryk Owsiejew – przedsiębiorca;
 3. Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, przedsiębiorca;
 4. Adam Galas – przedsiębiorca;
 5. Mirosław Szyszko – przedsiębiorca;
 6. Walerian Drażba – przedsiębiorca;
 7. Bronisław Woźnialis – przedsiębiorca;
 8. Piotr Kowalewski – przedsiębiorca;
 9. Adam Ołów – przedsiębiorca;
 10. Dariusz Bogdan – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach;
 11. Monika Lipińska – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ,,Ares” S.A. w Suwałkach;
 12. Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach

Przewodniczącym Rady Gospodarczej w kadencji 2015-2018 został Mirosław Szyszko, a wiceprzewodniczącym Bronisław Woźnialis.

Obsługą techniczną Rady Gospodarczej zajmuje się Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontakt:

Mirosław Szyszko – Przewodniczący Rady Gospodarczej: telefon: (87) 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl
Bonisław Woźnialis – Zastępca Przewodniczącego Rady Gospodarczej: telefon: 604 669 916 e-mail: prezes@reso.com.pl
Obsługa techniczna: Emil Sieńko, tel. (87) 562 81 30, e-mail: esienko@um.suwalki.pl

Załączniki do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Profil na Facebooku    Profil na Youtube