Dopłacanie za oszczędzanie

Dodano: 18 lipca 2018

zdj suwalki24.pl

Miasto Suwałki, jako pierwsze w naszym regionie, uzyskało biały certyfikat energetyczny. Mowa tu o oszczędności na energię wykorzystywaną w Zespole Szkół nr 1, który w ostatnich latach przeszedł gruntowną termomodernizację. Oszczędność to 4.518,8806 GJ energii pierwotnej i 3.476,062 GJ energii finalnej w skali roku. Ile uda się odzyskać z białego certyfikatu? Miastu Suwałki przyznano świadectwo efektywności energetycznej o wartości 83,02 toe (tona oleju ekwiwalentnego). Teraz wszystko zależy od jej aktualnej ceny na giełdzie.

Były momenty, że tonę wyceniano na 600-700 zł, ale bywało, że kosztowała 300 zł.

Miasto Suwałki posiada bogate doświadczenia w termomodernizacjach obiektów oświatowych. Zdecydowana większość tych inwestycji została sfinansowana ze środków unijnych.

Niektóre obiekty oświatowe, z uwagi na konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych na roboty budowlane nie związane z pracami termomodernizacyjnymi, nie wpisywały się w kryteria wyboru projektów konkursów na dofinansowanie tego typu inwestycji, co obniżało szanse uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Do takich obiektów należał m.in. budynek Zespołu Szkół nr 1 przy ul. T. Noniewicza 83, gdzie oprócz prac termomodernizacyjnych konieczne było przeprowadzenie kompleksowego remontu i modernizacji tego obiektu.

W związku z tym suwalski samorząd postanowił poszukać innych niż środki zewnętrzne źródeł zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. Taką szansą było pozyskanie dla tego budynku świadectwa efektywności energetycznej (tzw. „białego certyfikatu”). 

Świadectwa te wydawane są już od kilku lat przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „URE”) i potwierdzają, że dzięki inwestycji została zwiększona efektywność energetyczna budynku i zmniejszono zużycie energii. Po uzyskaniu certyfikatu i jego rejestracji w Rejestrze Świadectw Pochodzenia można go sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii S.A. po cenie obowiązującej aktualnie w obrocie giełdowym, co umożliwia odzyskanie części środków z przeprowadzonej inwestycji termomodernizacyjnej.

Inwestycja kwalifikowała się do uzyskania „białego certyfikatu” ponieważ część robót stanowiły prace termomodernizacyjne prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektu. W ramach inwestycji dokonano m.in. wymiany stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, ocieplono stropodachy, ściany zewnętrzne. Roboty były prowadzone w okresie od 18.06.2015 r. do 30.09.2016 r. i pochłonęły 2.060.736,07 zł brutto. W wyniku inwestycji osiągnięto oszczędność energii pierwotnej w wysokości 107,93 ton oleju ekwiwalentnego (4518,8806 GJ/rok energii pierwotnej) oraz 83,02 ton oleju ekwiwalentnego energii finalnej (3476,062 GJ/rok energii finalnej).

Miasto wystąpiło w czerwcu 2017 r. z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej do URE. W styczniu 2018 r. świadectwo zostało wydane. Ponieważ transakcje na Towarowej Giełdzie Energii S.A. mogą być prowadzone wyłącznie przez zarejestrowane podmioty, Miasto przeprowadzi procedurę wyboru Domu Maklerskiego który dokona rejestracji certyfikatu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę S.A., a następnie dokona transakcji sprzedaży świadectwa.

– Mamy duże doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Staramy się stale poszukiwać środków ze wszystkich dostępnych źródeł na finansowanie różnego rodzaju potrzeb inwestycyjnych miasta. Z pewnością jest to jednak nowa i nietypowa sytuacja dla Miasta Suwałki, ponieważ po raz pierwszy udało nam się uzyskać „biały certyfikat” i po raz pierwszy będziemy uczestnikami obrotu giełdowego. Będziemy to wszystko wnikliwie obserwować i nie wykluczamy składania kolejnych aplikacji do URE – podsumowuje Prezydent Miasta Czesław Renkiewicz.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie