ankieta-pomysl-na-suwalki'

Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Dodano: 4 września 2017

Do 14 września Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, jako Lider „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” prowadzi nabór wniosków rekrutacyjnych – I runda – dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Środków Finansowych (dotacji) w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Organizatora: http://pryzmat.org.pl/nabor-wnioskow-rekrutacyjnych-i-runda/

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski w terminie od 4 do 14 września 2017 roku. Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Lidera Projektu PCWES mieszczącym się w Suwałkach ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki w godzinach od 8.00 do 15.00  (od poniedziałku do piątku) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura PCWES). Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” (imię, nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).

W przypadku problemów z wypełnieniem formularzy można kontaktować się pod numerem telefonu 087 565 02 58.

Kategoria: Organizacje pozarządowe