Dotacje za awanse na mistrzostwa świata

Dodano: 1 sierpnia 2017

Dwa suwalskie kluby sportowe uzyskały dotację Miasta Suwałki w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa świata.

  

Tutaj znajduje się Informacja o dotacjach przyznanych po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem awansu na mistrzostwa świata  zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513) zmienionej uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2244) 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe