Drugi otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Dodano: 11 maja 2018

Do 4 czerwca 2018 r. można składać oferty w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 161/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe