Dwa spotkania konsultacyjne w sprawie rewitalizacji

Dodano: 21 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Suwałk mieszkańców Suwałk na spotkania konsultacyjne dotyczące procesu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałk na lata 2017-2023 w dniach 24 kwietnia (poniedziałek) i 5 maja (piątek) w budynku ratusza, przy ul. Adama Mickiewicza w Suwałkach w sali nr 26 od godz. 17.00 do 19.00.

Celem konsultacji społecznych jest:
1)      zaprezentowanie zasad wyznaczania oraz wyników delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Suwałk,
2)      omówienie wyników pogłębionych badań obszaru rewitalizacji,
3)      włączenie mieszkańców w proces programowania rewitalizacji i wypracowanie wspólnie z nimi metod wpływu na ograniczanie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji miasta Suwałk,
4)      wypracowanie – wspólnie z mieszkańcami Suwałk – zakresu interwencji rewitalizacyjnej  dedykowanej obszarowi rewitalizacji, który zostanie uwzględniony w projekcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałk na lata 2017-2023.

Kategoria: Ogłoszenia