ankieta-pomysl-na-suwalki'

Dwie inwestycje i jeden pracodawca. Suwałki są “na topie”

Dodano: 28 września 2017

Podczas uroczystej gali, wieńczącej pierwszy dzień IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego, w środę (27 września) zostały uhonorowane najlepsze inwestycje Polski Wschodniej i najlepsi pracodawcy. Nagrodzonym wręczono statuetki. Z Suwałk do najlepszych trafili: suszarnia osadów ściekowych w Suwałkach oraz Fabryka Mebli Forte na terenie Suwalskiej SSE.  Najlepszym pracodawcą z Suwałk okazała się: firma Malow z Suwałk.

Oceniając zgłoszone inwestycje, jury premiowało przede wszystkim ich efekt prorozwojowy. Zwracano także uwagę na walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpracę z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, czy montaż finansowy.

Nagrodę za budowę suszarni osadów w suwalskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji odebrał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Inwestycja powstała w ramach projektu ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Suwałkach  – II etap” i była kontynuacją przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – etap I.” 

W ramach inwestycji wybudowana została suszarnia osadów ściekowych, a co za tym idzie nastąpiła hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Powstało też 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,2 sieci wodociągowej. W wyniku rezultacie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostało podłączonych 150 osób. 

Głównym celem inwestycji było kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego. Dzięki tej modernizacji udało się dostosować gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, ograniczyć uciążliwości oddziaływania ścieków na przyległe tereny i poprawić stan środowiska naturalnego. Nastąpił też wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną, wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania aglomeracji, a także poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta. Co warto podkreślić, powstały warunki stymulujące rozwój gospodarczy miasta. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 39 095 547,04 PLN, wysokość dofinansowania opiewała na 22 613 481,81 PLN, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych. Źródło finansowania to Fundusz Spójności. 

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie