Egzamin gimnazjalny w 2018 r.

Dodano: 18 kwietnia 2018

W środę 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 – 651 uczniów klas III gimnazjów  prowadzonych przez Miasto Suwałki przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

1) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.(czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

15 czerwca 2018 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przekaże do szkół zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Zaświadczenia zostaną wydane uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r.

Kategoria: Aktualności, Miejskie