Harmonogram naboru do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018

Dodano: 5 maja 2017

Urząd Miejski w Suwałkach publikuje harmonogram naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Przedszkola

28.03.2017 r. od godz. 8.00 do 03.04.2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

4 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00 rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018 na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór wniosków zakończy się 18 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00.

Link do naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/News

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2017 r. godz. 8.00 

18.04.2017 r. godz. 15.00

08.05.2017 r. godz. 9.00 

17.05.2017 r. godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04 – 24.04.2017 r. 18.05 – 24.05.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r. godz. 8.00 25.05.2017 r. godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole 25.04.2017 r. godz. 9.00

28.04.2017 r. godz. 14.00 

25.05.2017 r. godz. 9.00

01.06.2017 r. godz. 15.00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r. godz. 15.00 02.06.2017 r. godz. 8.00

 

Szkoły Podstawowe

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2017/2018

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04-18.04.2017 r.
do godz. 15.00
08.05-17.05.2017 r. do godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04-24.04.2017 r. 18.05-24.05.2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r.
o godz. 8.00
25.05.2017 r.
o godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.04-28.04.2017 r.

do godz. 12.00

25.05-01.06.2017 r. do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2017 r.
o godz. 15.00
02.06.2017 r.

o godz. 8.00

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Suwałk wydał zarządzenie nr 107/2017 w sprawie określenia wzorów zgłoszenia i wniosków przyjęcia do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Ww. zarządzenie określa m.in. wzór zgłoszenia kandydata do szkoły podstawowej – z obwodu oraz wniosek kandydata do szkoły podstawowej – spoza obwodu.

Zarządzenie opublikowane jest na stronie:

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-107-2017-w-sprawie-okreslenia-wzorow-zgloszenia-i-wnioskow-przyjecia-do-szkol-i-placowek-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-suwalki.html

Do pobrania w formacie doc:

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Nabór rusza 4 maja o 8.00. Poniżej link oraz tabela stanowiąca informator o kierunkach kształcenia.

https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

L.p. Nazwa jednostki Nazwa szkoły Informacja o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym/ kierunkach kształcenia
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

w Suwałkach

matematyka, fizyka, język angielski
matematyka, fizyka, informatyka
biologia, chemia, fizyka
język polski, historia, język angielski
matematyka, geografia, język angielski
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
2. Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Alfreda Lityńskiegow Suwałkach
matematyka, informatyka, fizyka
biologia, chemia, matematyka
biologia, chemia, fizyka
język angielski, geografia, język polski
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
matematyka, geografia, język angielski
 
3. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Zygmunta Podhorskiego
w Suwałkach
biologia, chemia, fizyka
matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski
język polski, historia, łacina i kultura antyczna
matematyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie
matematyka, chemia, biologia lub język angielski
 
4. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Technikum nr 4 w Suwałkach technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik technologii żywności
technik obsługi turystycznej
 
5. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Technikum nr 3 w Suwałkach technik budownictwa
technik elektryk
technik elektronik
technik energetyk
technik mechanik
technik mechatronik
technik teleinformatyk
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik automatyk
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 
 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
w Suwałkach

 

 

 

 

 

monter sieci i instalacji sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
ślusarz
elektryk
mechanik monter maszyn i urządzeń
monter sieci telekomunikacyjnej
Klasa wielozawodowa :

    –     operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

    –     fryzjer

    –     kucharz

    –     krawiec

    –     cukiernik

    –     elektryk

    –     piekarz

    –     elektromechanik

    –     murarz-tynkarz

    –     sprzedawca

    –     ślusarz

    –     wędliniarz

    –     operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

 
 

 

 

6.

 

Zespół Szkół nr 6
im. Karola w Suwałkach

Technikum nr 2 w Suwałkach technik poj. samochodowych
technik organizacji reklamy
technik informatyk
technik spedytor
technik technologii drewna
technik logistyk
 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Suwałkach
kierowca mechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
Klasa wielozawodowa:

mechanik pojazdów samochodowych

– stolarz

– blacharz samochodowy

 

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie