Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych

Dodano: 24 lutego 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert:

  • Bo Suwałki nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami, 2017 – Fundacja TPSW
  • Suwalski E-senior – Fundacja EGO
  • Ponad granicami – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Kategoria: Organizacje pozarządowe, Społeczne