Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodano: 11 kwietnia 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe