Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

Dodano: 22 lutego 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie “Wybór” z siedzibą w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Suwalskie Stowarzyszenie “Wybór” z siedzibą w Suwałkach, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe