Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

Dodano: 8 marca 2017

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Do kajaka gotowi … START” – socjoterapia w kajaku, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Stowarzyszenie “… i do przodu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tutaj znajduje się Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. “Do kajaka gotowi … START” – socjoterapia w kajaku, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanego przez Stowarzyszenie “… i do przodu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kategoria: Organizacje pozarządowe